Smider du affaldet i rette spand?

Madrester, glas, metal og plast er alt sammen affald, som du ikke længere må smide i en og samme spand på klinikken. Det er et krav til erhverv fra årsskiftet til 2023. Det er imidlertid ikke alle kommuner, der er klar til at håndtere affald fra erhverv og derfor kan det være, at du må vente med at gå i gang med det.

Der er i alt tale om 10 typer af affald, der skal sorteres. Det omfatter mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, tekstil, farligt- og restaffald.

Sådan kommer du i gang:

  1. Er I flere på klinikken, skal I udpege en affaldsansvarlig.
  2. Italesæt, at sortering giver bedre brug af ressourcer og derfor er godt for klimaet.
  3. Vurder, hvilke affaldsspande I har brug for og hvor store, de skal være.
  4. Tal med jeres affaldsindsamler, der kan hjælpe med skræddersyede løsninger.
  5. Sæt jer ind i, hvordan I sorterer korrekt i kommunen.
  6. Beslut, hvor affaldsspanden skal placeres.
  7. Sæt piktogrammer på spandene.
  8. Se, hvad andre klinikker gør og lad jer inspirere.

Læs mere om tjeklisten

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de indsamler affald. Har du ikke-genanvendeligt affald, skal du aflevere det der, hvor din kommune tager imod det. Virksomheder må aflevere op til 200 kg affald om året på genbrugsstationen.

Læs mere om affald hos Miljøstyrelsen

 

Sidebar