Patientsamtykke

Anbefalinger for patientsamtykke

Samtykke til behandling

Du skal altid have et informeret samtykke fra patienter til behandling, inden du begynder at behandle dem.

Patienterne skal i den sammenhæng have information om risiko og mulige bivirkninger ved behandlingen, ligesom de skal have besked om konsekvenser, hvis de siger nej til behandlingen.

Undersøgelser – fx fodstatus – kræver også informeret samtykke, fordi det er en del af en behandling. Det er imidlertid tale om et stiltiende samtykke, fordi patienterne selv er kommet til undersøgelsen.  Udgør undersøgelsen i sig selv en risiko eller medfører mulige bivirkninger, kan samtykket ikke nøjes med at være stiltiende, men skal være mundtligt.

Sådan får du samtykke

 • Når patienten sidder i stolen, skal du, inden du begynder en fod-, bøjle- eller anden behandling, spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den behandling, du har foreslået. Du noterer kort i patientjournalen, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har sagt.
 • Du skal ikke forny samtykket ved hver konsultation, så længe du kun gennemfører denne type behandling. Du kan derfor med fordel registrere samtykket som en del af behandlingsplanen.
 • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du revidere behandlingsplanen og igen spørge patienten og notere svaret i journalen.

Patienter under 15 år

 • Er patienten under 15 år, er det som udgangspunkt forældre/værge, du skal spørge om samtykke til behandling. Men du skal også huske at informere og inddrage patienten i drøftelsen af behandlingen.
 • Unge over 15 år kan selv give informeret samtykke, men forældre/værge skal stadig informeres og inddrages i beslutningen.
 • Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver ”væsentlige beslutninger” enighed mellem forældrene. Behandling på en klinik for fodterapi betragtes dog ikke som en ”væsentlig beslutning”, derfor behøver du kun samtykke fra en af forældrene.

Samtykke til videregivelse af persondata og/eller helbredsoplysninger

Hvornår skal du ikke have et samtykke

Hvis du får brug for at videregive helbredsoplysninger til patientens egen læge eller til en anden sundhedsfaglig person som led i den aktuelle behandling, er det ikke nødvendigt med et samtykke. Du skal dog orientere patienten om, at du videregiver informationerne, og du skal respektere, hvis patienten uopfordret frabeder sig videregivelsen. Du bør notere orienteringen om videregivelsen i journalen, så du kan dokumentere det.

Hvornår skal du have et mundtligt samtykke

Hvis du gerne vil videregive oplysninger om patienten, der ikke vedrører din aktuelle behandling, til andre sundhedspersoner, skal du have mundtligt samtykke fra patienten. Det kan være, hvis du opdager symptomer på andre sygdomme under din behandling, som du vil øre fx lægen opmærksom på. Det mundtlige samtykke noteres i journalen.

Hvornår skal du have et skriftligt samtykke

Du skal have et skriftligt samtykke fra patienten, når du videregiver helbredsoplysninger til tredje part (fx Sygeforsikring ”danmark”, private sundhedsforsikringer, pårørende eller håndskomageren), og hvor formålet med videregivelsen ikke er behandling.

Også selvom det blot er en faktura, da den indeholder helbredsoplysninger.  Samtykket udløber efter et år, og skal fornyes.

Vi anbefaler at du bruger Danske Fodterapeuters standardskabelon (dokument nr. 07 eller 08), eller at du sikrer dig, at din IT-uddyber lever op til de formuleringer til samtykket, som står i skabelonen fra Danske Fodterapeuter.

Sådan får du samtykke

 • Hvis du skal sende oplysninger om patienten til andre end sundhedspersoner – altså når det ikke drejer sig om selve behandlingen – skal patienten give sit skriftlige samtykke til det. Samtykket skal fornyes én gang om året.

Hvornår behøver du IKKE have samtykke

Du behøver ikke have patientens samtykke – hverken mundtligt eller skriftligt – til at videresende persondata eller helbredsoplysninger til regionen, når det drejer sig om en behandling under et af specialerne – altså en overenskomstpatient. Det er lovbundne ydelser, hvor oplysningen er nødvendig for sagsbehandlingen.

Det gælder blandt andet, når du uploader til fodstatusdatabasen og sender afregninger til regionen.

Det samme gælder indberetning til kommuner vedr. lovbundne ydelser som udvidet helbredstillæg

Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling


I denne video forklarer Jesper Farbøl, juridsk konsulent i Danske Fodterapeuter, hvornår du skal indhente samtykke i forbindelse med behandlinger af din patienter.

Videoen varer 4:01 min.

 

I denne video forklarer Jesper Farbøl, juridsk konsulent i Danske Fodterapeuter, hvornår du skal indhente samtykke i forbindelse med videregivelse af oplysninger om dine patienter.

Videoen varer 4:23 min.


Sådan får du samtykke!

 • Når patienten er i stolen, skal du, inden du begynder en behandling (fodbehandling, bøjlebehandling, etc.) spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den foreslåede behandling. Du noterer kort svaret i patientjournalen.
 • Så længe du kun gennemfører denne type behandling, skal du ikke indhente fornyet samtykke hver gang.
 • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du igen spørge patienten og notere svaret i journalen.
 • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner, skal du spørge patienten. Svaret noteres i journalen.
 • Hvis du skal sende oplysninger om patienten til andre end sundhedspersoner – altså når det ikke drejer sig om selve behandlingen – skal patienten give sit skriftlige samtykke hertil. Samtykket skal fornys én gang om året.
Sidebar
Sidebar