Efteruddannelse

Danske Fodterapeuter tilbyder relevant efteruddannelse

Kurser hos Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter har en kursusafdeling, som tilbyder en lang række kurser skræddersyet til fodterapeuter.
Foreningen tilbyder både længerevarende kurser, endagskurser, fyraftensmøder, e-learningskurser og faglige arrangementer. Fælles for alle aktiviteterne er, at de har til formål at dygtiggøre medlemmerne inden for områder, hvor foreningen vurderer, at der er behov for ny viden, opkvalificering, etc. Foreningen modtager altid gerne forslag til nye kurser.

Der er kun medlemmer af Danske Fodterapeuter, som kan deltage i foreningens kurser.

Danske Fodterapeuters kurser


Statens voksenuddannelse

AMU-kurser

Der er 13 landsdækkende VEU-centre på AMU-centrene og erhvervsskolerne. Her udbydes mange kurser, der henvender sig til voksne og som kan have relevans for fodterapeuter. Der findes bl.a. kurser inden for IT, økonomi og regnskab, markedsføring, hygiejne, rengøring, kommunikation mm. AMU-kurser koster i reglen cirka 150 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Når du deltager i AMU-kurser, kan kan du søge om VEU-godtgørelse. For at få VEU-godtgørelse skal du enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Desuden må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Satsen for VEU-godtgørelse er i 2016 3.344 kr. om ugen, hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Desuden har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse mellem hjem og uddannelsessted.

Danske Fodterapeuter arbejder sammen med udvalgte erhvervsskoler på at indgå et mere formaliseret samarbejde omkring relevant efteruddannelse for fodterapeuter i regi af AMU-kurser.

Efteruddannelse giver større jobsikkerhed, mere i lønningsposen og færre sygedage”. Det var overskriften på den konklusion, som Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) kom frem til, efter at have udarbejdet den hidtil mest omfattende analyse af gevinster for dem, der deltager i voksen- og efteruddannelse, VEU.

AMU-kurser

Sidebar
Sidebar