Om overenskomsten

Som statsautoriseret fodterapeut kan du søge om at tiltræde praksisoverenskomsten. Dermed kan dine patienter få tilskud fra regionen inden for fire specialer:

  • Diabetes (speciale 54)
  • Nedgroede tånegle/Ortonyxi (speciale 55)
  • Arvæv efter strålebehandling for fodvorter (speciale 59)
  • Svær leddegigt eller psoriasisgigt (speciale 60)

Når du tiltræder overenskomsten, accepterer du at arbejde i henhold til de vilkår, som overenskomsten fastlægger. Det betyder blandt andet, at du skal tilbyde behandling i alle specialerne samt indlægsfremstilling. Du skal også kunne tilbyde både klinik- og udebehandlinger.

Arbejdsvilkår og ydelsesbeskrivelser

Alle arbejdsvilkår står beskrevet i Aftale om fodterapi – Overenskomsten, som vi anbefaler, at du læser grundigt igennem, hvis du vil arbejde under overenskomsten.

I Ydelsesbeskrivelsen kan du læse om, hvilke ydelser patienterne kan få tilskud til.Ydelsesbeskrivelsen er vigtig at kende godt, så du sikrer dig, at dine patienter får de tilskud, som de er berettiget til. Vi anbefaler, at du bruger Ydelsesbeskrivelsen som et opslagsværk i dagligdagen.

Takster på ydelser

Alle ydelser har faste takster, hvilket betyder, at du ikke selv må bestemme prisen, når du har en overenskomstpatient. Dit honorar på ydelserne bliver reguleret hvert halve år i april og oktober måned.

Se takster

Sådan tiltræder du overenskomsten

Hvis du gerne vil arbejde under overenskomsten, kan du søge om at få et ydernummer. Det kræver det, at der er en ledig kapacitet i din region. Ansøgningen skal sendes til Danske Fodterapeuter, som sender den videre til din region.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen under Sådan søger du ydernummer.

Yderligere information

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst cirka hvert tredje år på praksisområdet med Danske Regioner.

Administrationen af overenskomsten varetages af de enkelte regioner og i hver region er der nedsat et samarbejdsudvalg (SU) bestående af to fodterapeuter og to regionspolitikere. SU behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse og dispensationsmuligheder. Du kan læse mere om de regionale samarbejdsudvalg her.

Har du spørgsmål om overenskomsten, er du også velkommen til at kontakte os på telefon 43205120 – tryk 1.

Sidebar
Sidebar