Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget (LSU) består af tre politiske repræsentanter fra henholdsvis Danske Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (Danske Regioner).

Udvalget mødes som udgangspunkt to gange om året

Landssamarbejdsudvalget:

  • fortolker overenskomsten for regionerne og de regionale samarbejdsudvalg
  • fungerer som ankeinstans i klagesager
  • har pligt til at vurdere regionernes udgifter til behandling efter overenskomsten.
  • har, så vidt det gælder en region, beføjelse til at tildele advarsel eller udtale misbilligelse, pålægge regionen at efterbetale fodterapeuten et beløb, pålægge regionen en bod, der stilles til rådighed for et passende formål
  • har, så vidt det gælder en fodterapeut, beføjelse til at tildele en advarsel eller udtale misbilligelse, at beslutte, at fodterapeuten til regionen skal tilbagebetale et beløb, at pålægge fodterapeuten en bod, der stilles til rådighed for et passende formål og i grove tilfælde at udelukke en fodterapeut fra at praktisere efter overenskomsten i en fastlagt periode.

Danske Fodterapeuters repræsentanter i Landssamarbejdsudvalget er:

Cille Holse, formand Tove Hasling Christiansen Lone Littré

 

Sidebar
Sidebar