Forskningsprojekt om børnefødder

Fodterapeuter og ortopædkirurger har i et tværfagligt forskningsprojekt undersøgt over 500 børn i alderen 5-17 år for fodproblemer og skoudfordringer. Formålet med projektet er at kortlægge tilstanden af danske børnefødder. 

Vi ved for lidt om danske børnefødder. Der findes ingen data på omfanget af udfordringer som fx smerter, hård hud eller nedgroede negle hos børn og unge i Danmark. Og uden den viden får vi sværere ved at forebygge fodproblemer, som opstår i løbet af et børneliv.

Derfor tog Danske Fodterapeuter i 2021 initiativ til at starte et tværfagligt forskningsprojekt med Børneortopædisk Enhed på Rigshospitalet. Forskningsprojektet fulde titel er Pathologies and interventions in Children’s Feet. Cross-sectional evaluation in a Danish cohort study, som også forkortes til PANICFeet. Formålet er at få en dybere forståelse af omfanget og arten af fodproblemer blandt skolebørn og på den måde skabe et bedre grundlag for fremtidig forebyggelse og behandling.

Over 500 børn undersøgt

Forskningsprojektet har undersøgt 503 elever fra 1., 5. og 9. klassetrin og er den første evidensbaseret undersøgelse af danske børns fødder. Undersøgelserne fandt sted på 10 folkeskoler på Sjælland fra september 2022 til april 2023. 

Fodterapeuterne udførte de praktiske tests ude på skolerne. Børnenes fødder blev blandt andet 3D-skannet med Volumental, der er doneret af firmaet. Ortopædkirurgerne har haft ansvaret for validering af undersøgelsesmetoderne og at skrive de efterfølgende artikler til videnskabelige tidsskrifter. I december 2023 blev projektets protokolartikel udgivet i i det internationale, anerkendte tidsskrift Methods and Protocols fra MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). En protokolartikel beskriver forskningsprojektets metoder, fx hvilke test man vil udføre og hvordan man vil analysere resultaterne bagefter.

Det langsigtede mål med projektet er at oprette en omfattende database, som gør det muligt at følge børnenes fodudvikling over flere årtier. Dette vil fx kunne vise, om der er en sammenhæng mellem tidlige fodproblemer og senere alvorlige tilstande, såsom behovet for knæ- eller hofteoperationer. En sådan indsigt kan vise sig afgørende for tidlig forebyggelse af lidelser som fx slidgigt. 

Spørgsmål angående forskningsprojektet kan rettes til Christina Ystrøm-Bjerge, forsknings- og efteruddannelseskonsulent i Danske Fodterapeuter på cb@fodterapeut.dk

Om Forskningsprojektet “PANICFeet”

  • Forskningsprojektet titel er: Pathologies and interventions in Children’s Feet. Cross-sectional evaluation in a Danish cohort study, men forkortes også til PANICFeet.
  • 1. december 2023 blev protokolartiklen A Cross-Sectional Evaluation of Children’s Feet and Lower Extremities udgivet i tidsskriftet Materials and Protocols / MDPI. Artiklen er frit tilgængelig og kan læses her.
  • 503 børn i alderen 5-17 år er blevet undersøgt i forbindelse med forskningsprojektet. Undersøgelserne fandt sted på 10 folkeskoler på Sjælland fra september 2022 til april 2023.
  • Fodterapeuter Trine Henriksen, Karina Rindel, Lisa Bomark, Mai Bomark, Cille Holse og Jannie Almegaard udførte undersøgelserne af børnene.
  • Ortopædkirurg Andreas Balslev-Clausen, Christian Wong og Søren Bødtker fra børneortopædkirurgisk enhed på Rigshospitalet har stået for den videnskabelige tilrettelæggelse, dokumentation og forskningsartiklerne sammen med tre medicinstuderende og klinisk sygeplejespecialist Camilla Hedegaard Larsen. Adjunkt Steen Harsted fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU har bidraget til den analytiske del af projektet.
  • Christina Ystrøm-Bjerge, forsknings- og efteruddannelseskonsulent i Danske Fodterapeuter, er ansvarlig for koordineringen af forskningsprojektet. I denne Q&A fortæller hun mere om projektet.
  • I starten af 2024 forventer Rigshospitalet at offentliggøre de første artikler med forskningsprojektets resultater.
Sidebar
Sidebar