Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg i regionerne

To fodterapeuter repræsenterer faggruppens interesser i hver af regionerne.

I hver region er der nedsat et Samarbejdsudvalg, der behandler sager om overenskomsten. I dette udvalg sidder to repræsentanter fra henholdsvis Danske Fodterapeuter og regionsrådet den enkelte region. Samarbejdsudvalget holder møder mindst to gange om året.

Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende:

  • praksisplan og praksisplanlægning
  • ansøgning om ydernumre og kapaciteter
  • flytning af klinikadresse internt i regionen
  • overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen
  • overenskomstens økonomi
  • klagesager

Foreningens to repræsentanter i hvert samarbejdsudvalg er henholdsvis udpeget af bestyrelsen og valgt af medlemmerne på årlige møder i regionerne.

Region Nordjylland:
Christina Guldberg (valgt) og Pia Kristensen (udpeget)

Region Midtjylland:
Søren Nygaard (udpeget) og Marianne Poulsen (valgt)

Region Syd:
Hanne Malco (valgt) og Gyrit Madsen (udpeget)

Region Sjælland:
Cille Holse (valgt) og Ruth Søndergaard (udpeget)

Region Hovedstaden:
Jeanette Petersen (valgt) og Betina Holmstad (udpeget)

 

Danske Fodterapeuter har to pladser i alle samarbejdsudvalg. (Foto: Jørgen True)
Sidebar
Sidebar