Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg i regionerne

To fodterapeuter repræsenterer faggruppens interesser i hver af regionerne.

I hver region er der nedsat et Samarbejdsudvalg, der behandler sager om overenskomsten. I dette udvalg sidder to repræsentanter fra henholdsvis Danske Fodterapeuter og regionsrådet den enkelte region. Samarbejdsudvalget holder møder mindst to gange om året.

Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende:

  • praksisplan og praksisplanlægning
  • ansøgning om ydernumre og kapaciteter
  • flytning af klinikadresse internt i regionen
  • overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen
  • overenskomstens økonomi
  • klagesager

Foreningens to repræsentanter i hvert samarbejdsudvalg er henholdsvis udpeget af bestyrelsen og valgt af medlemmerne på årlige møder i regionerne.

Region Nordjylland:

Christina Guldberg (valgt) Pia Kristensen (udpeget)

 

Region Midtjylland:

Marianne Poulsen (valgt) Mette Høj (udpeget)

 

Region Syd:

Sarah Mærsk (valgt) Gyrit Madsen (udpeget)

 

Region Sjælland:

Cille Holse (valgt) Ruth Søndergaard (udpeget)

 

Region Hovedstaden:

Jeanette Petersen (valgt) Malene Pickering (udpeget)

 

 

Sidebar
Sidebar