Ledige kapaciteter

Hvis du gerne vil tiltræde overenskomsten eller ønsker at udvide din kapacitet, så en kollega kan arbejde under dit ydernummer, kan du undersøge om du kan få en ledig kapacitet. En kapacitet er derfor enten et ydernummer eller en behandlende medhjælp §18.1.

Overenskomsten bestemmer, at der på landsplan skal være 1050 kapaciteter. De fem regioner har fordelt kapaciteterne i mellem sig. I hver region findes en praksisplan, som skitserer de overordnede rammer for, hvordan regionen administrerer overenskomsten og fordeler kapaciteter. Konkret betyder det, at der kan være forskellige måder at gøre tingene på i de enkelte regioner. Dette skyldes, at regionerne er selvstændige folkevalgte administrative enheder.

Praksisplaner

Regionerne annoncerer ledige kapaciteter forskelligt – derfor skal du klikke på din region. Region Hovedstanden, Sjælland og Syddanmark har lister med åbne og lukkede områder, og Region Midt og Nordjylland annoncerer dem som jobopslag på regionens hjemmeside.

Find ledige kapaciteter i din region

Det er også muligt at få overdraget en kapacitet fra en anden fodterapeut i samme område.

 

Overdragelse af et ydernummer

Sidebar
Sidebar