Opsigelse eller overdragelse af ydernummer

Opsigelse af ydernummer

Ønsker du at opsige dit ydernummer, skal du sende en mail til info@fodterapeut.dk , hvor du skriver ” Jeg opsiger hermed mit ydernummer(indsæt nummer) pr. (indsæt dato). Så sender Danske Fodterapeuter opsigelsen til din region.
Der er løbende måned + en måneds opsigelse på et ydernummer.

Overdragelse af ydernummer

Ønsker du at overdrage dit ydernummer til en kollega skal du skal udfylde og underskrive med denne overdragelsesordlyd.

Den kollega som du overdrager din kapacitet til, skal udfylde tilmeldingsblanketten til yderregisteret + samtykkeerklæring + samtykke til børneattest.

Find det samlede dokument til underskrivning her

Det hele skal sendes underskrevet og samlet i en mail til info@fodterapeut.dk
Hvis du overdrager ydernummeret til en anden klinikadresse, skal du være opmærksom på at det kan blive det betragtet som en flytning af ydernummer.

I er velkommen til at kontakte Danske Fodterapeuter på 43205120 – tryk 1 for mere vejledning.

Sidebar
Sidebar