Nedsat gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn i 2023

På grund af et overskud på gebyrområdet i 2022 bliver gebyret for 2023 nedsat med cirka 20% for alle registrerede behandlingssteder.

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn, og i år kan alle registrerede behandlingssteder se frem til at betale et nedsat gebyr. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde et overskud på gebyrområdet i 2022 på 16,6 mio. kr.  

Overskuddet bliver nu betalt tilbage til behandlingsstederne, ved at gebyret for 2023 nedsættes med tilsvarende 16,6 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at en række tilsyn blev aflyst i 2022 på grund af risiko eller konstateret smitte af COVID-19 på behandlingsstederne. Der har derfor været færre tilsyn end planlagt. 

 Nedsatte gebyrer for det sundhedsfaglige tilsyn i 2023

  • Kategori 4 fra 2.525 kr. til 2.015 kr.  
  • Kategori 5 fra 2.163 kr. til 1.726 kr. 

Klinikker for fodterapi hører ind under kategori 4 og 5. Enkeltmandskliniker er i kategori 5 og flermandsklinikker i kategori 4.  

Gebyret for 2024 og frem ændres ikke.

Alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtager en faktura i slutningen november. Fakturaen sendes elektronisk. Hvis du har angivet et EAN-nummer sendes den hertil, ellers fremsendes fakturaen til din virksomheds e-boks.  

Husk at du som selvstændig med et cvr-nummer er forpligtet til at registrere dit/dine behandlingssted(er). Dette gælder både indlejere og klinikejere.  

Læs mere om, hvordan du registrerer dig her. 

Tjek din faktura  

Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal du opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen. Efterfølgende skal du tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ønsker en ny faktura. 

Find selvbetjeningsløsningen på www.stps.dk/registrering. 

 

Sidebar