Loft på kontingentstigning

Nettoprisindekset i januar måned plejer at afgøre, hvor meget kontingentet til Danske Fodterapeuter skal reguleres hvert år den 1. april. Det er normal praksis, som står i Danske Fodterapeuters vedtægter. Men sådan bliver det ikke i år.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet kun skal reguleres med 2 procent i stedet for de 7,7 procent, som nettoprisindekset er steget med.

Vi synes, at en stigning på 7-8 procent er al for voldsom for vores medlemmer i en tid, hvor inflationen og energikrisen har ramt os alle. Inflationen rammer naturligvis også økonomien i Danske Fodterapeuter, men vi har vurderet, at hvis vi regulerer kontingentet moderat, kan vi hente resten ind ved at skrue på nogle udgifter, som ikke er nødvendige for at forfølge bestyrelsens strategi, siger Mariah Kruse, næstformand for Danske Fodterapeuter.

Se de nye satser for kontingent den 1. april 2023

 

Sidebar