Knaphed på kolleger og kampvalg

Danske Fodterapeuters generalforsamling i weekenden kredsede især om manglen på kolleger og så opstod der kampvalg om en af posterne i bestyrelsen.

Ordet var kun lige givet frit, da manglen på kolleger blev italesat fra talerstolen. Det var både medlemmer fra primærsektoren og hospitalerne, der fortalte om udfordringer. Selv de nye stenocentre har svært ved at tiltrække fodterapeuter og må udfylde stillingerne med andre faggrupper.

Antallet stiger
Problemet har dog hverken rod i, at antallet af fodterapeuter daler eller at skolerne optager færre elever, end de må. I Danske Fodterapeuter stiger antallet af medlemmer støt hvert år og begge fodterapeutskoler optager hver de 72, de må om året. Og andelen af dem, der bliver færdige med uddannelsen, svarer til gennemsnittet på andre erhvervsuddannelser.

Debatten drejede også ind på, om man kunne gøre noget for at få flere unge til at søge ind på uddannelsen, så de kunne arbejde flere år i faget. Et af de unge medlemmer foreslog at oprette et ungeudvalg, hvor de kunne være med til at arbejde for at friste andre unge til at tage uddannelsen.

Klap jer selv på skulderen
I sin beretning, fremhævede Tina Christensen, at akkreditering af klinikkerne var ved at være slut.  Kvalitetsarbejdet nu vil blive videreført i Enhed for kvalitet. Og hun havde kun ros at sprede i salen om, hvordan medlemmerne har klaret hele akkrediteringsprocessen:

”Vi er den faggruppe, der har fået færrest kritiske anmærkninger fra IKAS i forbindelse med akkrediteringen. Så jeg synes, at I skal klappe jer selv på skulderen”, sagde hun og de ord blev modtaget med klapsalver.

Tallene fra forløbet tonede frem på skærmen og viste, at 99 procent af klinikkerne under overenskomsten er blevet akkrediteret; 50 procent allerede i første hug.

Supergode til at omstille jer
Tina Christensen havde også ros til sine kolleger i relation til coronapandemien.

”Pandemien forandrede vores hverdag drastisk lige efter sidste generalforsamling i 2019. Men pandemien har også givet os noget synlighed, som vi ikke ville have fået uden den. Og I var supergode til at omstille jer. Hvis vi skal have en runde to, er jeg tryg ved, at I er klar”, sagde hun.

40 års jubilæum
Danske Fodterapeuter kan fejre 90 års jubilæum til næste år, men i 2021 har praksisoverenskomsten jubilæum, da den har fået 40 år på bagen. Tina Christensen berettede, hvordan det havde taget foreningen cirka 10 års hårdt arbejde at få tilskud til diabetespatienter fra sygesikringen. Hun gav udtryk for, at hun ser overenskomsten som et solidt fundament til at åbne døre til netværk, samarbejde og aftaler, der kommer hele faggruppen til gode.

I relation til overenskomsten gentog hun et budskab, som hun har haft med på de sidste adskillige generalforsamlinger. Af oversigten over forbruget af ydelser under overenskomsten på skærmen, kunne man se, at der stadig ikke bliver produceret flere end godt og vel 2000 indlæg til de mange diabetespatienter, der bliver behandlet i klinikkerne.

”Foreningen udbyder kurser i indlæg i Randers i starten af 2022 og i København i slutningen af 2022, så det bliver nemmere for alle at deltage. Vi skal nok sørge for at få tilbud om kompetenceudvikling i indlæg ud over rampen, men I skal sørge for at melde jer til. Og I skal sørge for at få produceret mange flere indlæg”.

Et nyt medlem af bestyrelsen
Halvdelen af bestyrelsen var på valg, som vedtægterne siger. Og da det blev tid til at vælge nye medlemmer, var der fire kandidater til de tre pladser. Deltagerne fik derfor lejlighed til at udfylde en stemmeseddel, hvor de skulle vælge de tre navne, som de gerne ville have i bestyrelsen. Pia Mølgaard Kristensen og Bente Jensen blev genvalgt for en fireårig periode og Mai Brit Bach blev nyt medlem.

Mai Brit Bach har været underviser på Fodterapeutskolen i Randers i syv år, hun er ansat på Steno Diabetes Center Aarhus og har været fodterapeut i 20 år.

”Jeg brænder især for diabetiske fodsår og samarbejde på tværs. Og så synes jeg, at vi skal være meget mere synlige. Jeg synes tit, at vi ikke er med i praktiserende lægers tankegang”.

Syv års taknemmelighed
Malene Oeftiger trådte samtidig ud af bestyrelsen efter syv år, som hun modtog et stort bifald for:

”Jeg vil gerne vende takken om. Det er jeres skyld, at jeg har været her i syv år, der har været udfordrende, sjove og tålmodighedskrævende. Jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har fået lov til at opleve det. I er nogle vidunderlige mennesker. Vi ses bare derude”, sagde Malene Oeftiger som nogle af de sidste ord, inden de officielle rammer blev opløst af den feststemning, der opstod før middag og dans om aftenen.

 

Sidebar