Gebyr for tilsyn opkræves nu

I din e-boks ligger formentlig nu en opkrævning for det sundhedsfaglige tilsyn. Gebyret skal betales i maj måned og opkræves derfor igen regelmæssigt efter to år med udskydelser og nedsættelse i 2021 på grund af coronapandemien.

Gebyr svarer til kategori
Du bliver opkrævet et gebyr, der svarer til den kategori, du har registreret din virksomhed i i Behandlingsstedsregistret. I år ligger gebyret for kategori 5 for enkeltmandsvirksomheder på 2.094 kroner og 2.444 kroner for kategori 4, der dækker over flermandsklinikker med to ejere eller med ansatte. Læs mere om gebyret

Tjek din registrering
Hvis du er blevet opkrævet et forkert beløb, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en ny faktura. Er du ikke blevet opkrævet noget gebyr, er det nok fordi du ikke er registreret i Behandlingsstedsregistret, hvilket er lovpligtigt. Her kan du registrere dig og ændre dine oplysninger.

Ønsker et gebyr pr. klinik
Danske Fodterapeuter har gjort Styrelsen for Patientsikker opmærksom på, at klinikker med flere selvstændige indlejere bør blive ligestillet med klinikker med ansatte, der kun betaler et samlet gebyr i kategori 4.

Da gebyret blev indført, lykkedes det Danske Fodterapeuter at få oprettet kategori 5 for selvstændigt erhvervsdrivende, som var billigere end hvis alle skulle betale gebyr for kategori 4.

Om det sundhedsfaglige tilsyn (boks)
Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Ordningen er bestemt i Sundhedsloven og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr.

Du kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

 

Sidebar