Danske børns fødder under forskerlup

Fodterapeuter og ortopædkirurger vil i fællesskab undersøge 1000 børn i alderen 5-17 år for at kortlægge tilstanden af danske børnefødder.

Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Fra marts til november 2022 vil 1000 danske børn på Sjælland i alderen 5-17 år blive undersøgt for fodproblemer og skoudfordringer. Undersøgelserne skal munde ud i den første evidensbaserede undersøgelse af danske børns fødder.

Det er Danske Fodterapeuter, der har taget initiativ til forskningsprojektet og delvist finansierer det. Og Børneortopædisk Enhed på Hvidovre Hospital har takket ja til at indgå i projektet og bidrage med deres forskningskompetencer.

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, siger om forskningsprojektet:

”Vi fodterapeuter har stor erfaring i og viden om fødder og vil rigtig gerne bygge oven på den viden med et større overblik over, hvordan danske børns fødder har det generelt. Det skal vi blandt andet bruge til at finde ud af, hvad de gængse problemer er, så vi ved, hvor det er mest nødvendigt at forebygge og behandle. Det skal forskningen give os fodterapeuter og ortopædkirurger et indblik i”, siger hun.

Oplagt med et tættere samarbejde
Andreas Balslev-Clausen, ortopædkirurg børneortopædkirurgisk enhed på Hvidovre Hospital, er glad for at kunne samarbejde med fodterapeuter om forskningsprojektet.

”Jeg ved, at ortopædkirurger og fodterapeuter internationalt har et meget tættere samarbejde. Og jeg synes, at det er oplagt at vi også samarbejder noget mere her i landet, selvom jeg godt ved, at fodterapeuter i nogle andre lande løser mere avancerede opgaver. Så kan fodterapeuter tage sig af det, de er gode til, og ortopædkirurger kan gøre det samme. Det giver også mening i det her projekt, da vi har hver vores faglighed og forskellige traditioner at gribe problemerne an på. Derfor er det superfedt, at vi nu kan mødes om det, begge blive klogere og opnå en synergieffekt ved at få glæde af hinandens viden”, siger han.

Sender børn for hurtigt videre
Cille Holse er en af de fire fodterapeuter, der skal være med til at undersøge 1000 børns fødder fra marts til november i 2022. Hun håber, at hun kommer til at lære noget mere om de afvigelser, man ser hos børn, inden de når at kompensere for dem. Hun håber også at få et større indblik i børns motoriske udvikling i relation til fødder, fordi børnenes alder spænder fra 5 til 17 år.

”Sammen med ortopædkirurgerne glæder jeg mig til at kigge på, hvad der sker i børnenes fødder. Og til at vores faggrupper får en større forståelse for, hvad vi hver især kan. Jeg synes, at der har været en tendens til, at vi for hurtigt har sendt børnene videre til ortopædkirurg. Forhåbentlig vil konklusionerne i forskningsprojektet gøre os klogere på børns fødder og klæde os bedre på til at lave indlæg til dem, der har brug for det”, siger Cille Holse.

Når hver en fodvorte er talt, alle fejlstillinger beskrevet og alle andre data registreret, er det planen, at ortopædkirurgerne udgiver en eller flere artikler, som i første omgang offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter.

Ortopædkirurger og fodterapeuter skal forske i børns fødder med udgangspunkt i hver deres faglige baggrund. Foto: Jørgen True

Cille Holse (tv) og Jannie Almegaard er to af de fire fodterapeuter, der skal undersøge 1000 børns fødder. Foto: Jørgen True

Andreas Balslev-Clausen, speciallæge i ortopædkirurgi, skal sammen med to andre ortopædkirurger tilrettelægge og dokumentere forskningen. Foto: Jørgen True

Sidebar