Danmark mangler fodterapeuter

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter

I år 2030 ser det sort ud med ventelisterne til fodterapi. Til den tid vil antallet af danskere med diabetes været fordoblet, uden at antallet af fodterapeuter vil være fulgt med. Det er et problem, fordi regelmæssig fodterapi mindsker risikoen for diabetiske fodsår og amputation med 50 procent.

”Vi oplever allerede nu, at der er klinikker, som har svært ved at skaffe fodterapeuter til at behandle de patienter, der gerne vil have behandling. Det går ud over patientsikkerheden og patienternes mulighed for at finde en klinik uden ventetid, så de kan få regelmæssig behandling”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Hver tredje går på pension
En ny undersøgelse viser, at hver anden klinikejer afviser patienter, fordi de ikke har fodterapeuter nok til at behandle flere patienter. Og i løbet af det kommende årti vil hver tredje fodterapeut være gået på pension. Derfor har Danske Fodterapeuter startet en kampagne, der gør politikere opmærksom på, at der er behov for flere pladser på fodterapeutuddannelsen.

”Vi kaster lys over udfordringerne med mangel på fodterapeuter nu, hvor vi kan se, hvilken retning det går. Det er afgørende, at mennesker med diabetes fortsat har adgang til regelmæssig fodterapi, så vi kan forebygge fodsår og at de i værste tilfælde bliver amputeret”, siger hun.

Lykke Rønholt, skoleleder på Fodterapeutskolen i København, leverer et af kampagnens budskaber.

Anbefaler 50 procent flere
Et ekspertpanel, der blandt andre består af ledere på fodterapeutuddannelsen, overlæger, fodterapeuter, Danske Regioner og Danske Fodterapeuter, anbefaler at øge optaget på fodterapeutuddannelse med 50 procent. Der er ansøgere nok, idet fodterapeutskolerne i gennemsnit afviser omkring halvdelen af de kvalificerede ansøgere.

Fastholder i sundhedsvæsenet
En anden fordel ved at øge antallet af pladser på fodterapeutuddannelsen er, at den fastholder sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

”Jeg synes, at det er meget positivt, at interessen for at blive fodterapeut er stor. Vi har derfor ikke en rekrutteringsudfordring ligesom fx sygeplejerske- og sosu-uddannelserne oplever. Det tror vi skyldes, at fodterapeutuddannelsen er en såkaldt sporskifteuddannelse, som mange tager senere i livet. Fodterapeutuddannelsen kannibaliserer derfor ikke på andre sundhedsuddannelser, men giver dem, der gerne vil blive i sundhedsvæsenet en mulighed, når de vil skifte spor”.

Ny undersøgelse af Danske Fodterapeuter viser, at flere end halvdelen af dem, der tager fodterapeutuddannelsen, har en anden sundhedsfaglig uddannelse i forvejen. 47 procent af dem ville have forladt sundhedsvæsenet, hvis ikke de var kommet ind på fodterapeutuddannelsen.

1 mio. for en amputation
Hvis optaget til fodterapeutuddannelsen øges, vil det betyde, at der i 2030 vil være markant flere fodterapeuter til at forebygge diabetiske fodsår og amputationer. Det koster samfundet under 1.000 kroner om året at forebygge fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes med regelmæssig fodterapi, mens det koster mellem 400-500.000 kroner at behandle et diabetisk fodsår og 1.000.000 kroner for en amputation.

”Forebyggende fodterapi kan spare mennesker med diabetes for livsforringende omstændigheder og vores samfund for mange udgifter og besparingspotentialet bliver større jo flere diabetespatienter, vi kan forebygge fodproblemer hos i tide. Derfor er det sund fornuft at skrue op for forebyggelsen ved at uddanne flere fodterapeuter til at tage sig af det”.

Se mere om kampagnen her

Læs debatindlæg fra Danske Fodterapeuter og Diabetesforeningen

Sidebar