Bidrag til barselsfond for selvstændige

Barsel.dk er en ny barselsfond, som selvstændige skal yde bidrag til

1. januar 2021 fik selvstændige erhvervsdrivende en ny barselsfond, der gør det mindre økonomisk svært for selvstændige at holde barsel. Fonden finansieres ved, at selvstændige erhvervsdrivende betaler 1225 kroner hvert år.

Kompensationen til selvstændige på barsel er sket automatisk siden januar måned, når man søger barselsdagpenge, mens bidragene til fonden først opkræves her i efteråret.

Automatisk besked om bidrag
Du modtager automatisk besked om bidraget i din personlige, digitale postkasse, hvis barsel.dk vurderer, at dit overskud som selvstændig lå over 231.920 kroner forrige år. Barsel.dk vurderer hvert år, om du skal betale bidrag på baggrund af din årsopgørelse.

Er du lønmodtager ved siden af dit selvstændige erhverv, skal du ikke betale til fonden, hvis din årlige løn overstiger dit overskud i din virksomhed.

Hvem kan få kompensation
For at få kompensation fra barsel.dk, skal du have født et barn eller være gået på orlov 1. januar 2021 eller senere. Du skal også modtage barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark og du skal have en årsindtægt som selvstændig, der er højere end 231.920 kroner.

Du får automatisk kompensation fra barsel.dk, når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Sådan kompenseres selvstændige

Barselsdagpenge – Udbetaling Danmark Kompensation – Barsel.dk
Op til 120,54 kr. pr time (sats 2021) Op til 83,72 kr. pr. time (sats 2021)

Eksempler på kompensation pr. uge

Din årsindtægt 250.000 Kr.      300.000  Kr.     350.000 Kr.      400.000 Kr.     
Beløb pr. uge (2021)
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark 4.460 kr. 4.460 kr. 4.460 kr. 4.460 kr.
Kompensation fra Barsel.dk 348 kr. 1.309 kr. 2.271 kr. 3.098 kr.

 

Sidebar