Flytning

Hvis du ønsker at flytte din klinikadresse med ydernummer, skal du først søge regionen om tilladelse og forklare, hvorfor du ønsker at flytte. Dit ydernummer er personligt, men også givet til en specifik klinikadresse.  Hvorvidt du får tilladelsen afhænger bl.a. af praksisplanen. Hvis den nye adresse ligger i samme område, som din nuværende klinik, er chancerne gode.

Hvis du flytter klinik uden at søge regionen, risikerer du at få frataget ydernummer pga manglende godkendelse.

Lokaleforhold

Din nye kliniks lokaler skal være i overensstemmelse med bygningslovgivningens regler således, at der er niveaufri adgang, handicaptoilet osv.

Du kan læse mere i § 23 i overenskomsten for at sikre dig dette.


Vejledninger til en handicaptilgængelig klinik

Handicapvenlig adgang

Handicaptoilet

Du kan i nogle situationer søge om dispensation for dele af bygningslovgivningsreglerne.

Kontakt Danske Fodterapeuter på 43205120


Søg om flytning

Skriv en motiveret ansøgning

Lav en kort beskrivelse af hvorfor du ønsker at flytte din klinik.

Det er forskelligt fra region til region hvordan du skal sende din ansøgning om flytning.


Region Hovedstaden

Følg regionens vejleding og Send tilmeldingsskema og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk sammen med en kopi af din motiverede ansøgning til regionen.


Region Sjælland.

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.


Region Nordjylland

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.


Region Midtjylland

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.


Region Syddanmark

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.

 

Tilmeldingsskema, samtykkeerklæring og børneattest

 

Regionerne har løbende måned + en måned i behandlingstid og Danske Fodterapeuter har 5 hverdage.

Regionen sender svar på ansøgningen via din erhvervs e-boks.

 

Sidebar
Sidebar