Afregning

Det er vigtigt at kende ydelsesbeskrivelsen og reglerne om henvisning til fodterapi godt, så du er sikker på at relevante patienter får de tilskud som de er berettiget til – og at du ikke snyder dig selv eller patienten.

De patienter, som kan få tilskud, er

  • patienter, som har diabetes, hvilket er speciale 54 i overenskomsten
  • patienter, som har nedgroet tånegle også kaldet ortonyxi og er speciale 55 i overenskomsten
  • patienter, som har arvæv efter strålebehandling af fodvorter, som er speciale 59
  • patienter, som har svær leddegigt, som er speciale 60
  • Der er løbende forskellige forsøgsordninger – se mere her.

Du finder ydelsesbeskrivelsen her

Du kan også få hjælp til øvrige tilskudsmuligheder her

Takster på ydelseshonorar

Dit honorar på ydelserne bliver reguleret hver halve år i april og oktober.

Se gældende takster for honorarer:

Gældende takster

 

Returregning

Hvis du ikke bruger ydelsesbeskrivelsen eller henvisningen korrekt risikerer du at få en returregning.

Husk derfor at tjekke din honorarspecifikation på afregningsportalen hver måned. Du har nemlig ofte mulighed for at rettet returregninger, så du ikke mister dit honorar.

Kontakt din regions afregningsteam for spørgsmål til en returregning.

Du finder kontaktoplysninger på din afstemningsadvis fra din region.

 

Aktuelle problemer med returregninger 

 

Kontrolstatistikken

Du kan få et overblik over, hvordan fordelingen af dit forbrug af ydelser har været det sidste år. Det kan du finde i din kontrolstatistik på afregningsportalen på sundhed.dk.


Sådan gør du

Når du er logget ind på sundhed.dk og befinder dig på fanen Praksis og afregningsportalen, kan du hente dokumenterne kontrolstatistikker, honoraropgørelse mv. ved at klikke på Lister.


I kontrolstatistikken vurderer regionen din gennemsnitlige udgift pr. patient i forhold til den gennemsnitlige udgift pr. patient på regionsplan. Dette gør regionen for at sikre, at du ikke har misforstået overenskomsten og ikke bruger ydelserne forkert.

Afviger din opgørelse med mere end 25% fra regionsgennemsnittet, kan du blive bedt om at give en skriftlig forklaring på, hvorfor din opgørelse afviger fra regionsgennemsnittet. Kontakt Danske Fodterapeuter hvis du har brug for vejledning.

Sådan læser du din kontrolstatistik

Sidebar
Sidebar