Mangel på patientsikkerhed i udvidet helbredstillæg

Det udvidede helbredstillæg er det eneste offentlige sundhedstilskud til fodbehandling, der ikke stiller krav om, at behandlingen skal finde sted i sundhedsvæsenet. Det betyder, at det offentlige ikke ved, hvad de får for de penge og borgerne ikke har nogen garanti for kvalitet og patientsikkerhed. Sådan er det ikke for det almindelige helbredstillæg og regionale tilskud til fodbehandling, hvor det er obligatorisk, at behandlingen finder sted i sundhedsvæsenet ved en statsautoriseret fodterapeut. Danske Fodterapeuter mener, at alle offentlige tilskud til fodbehandlinger skal ske i regi af sundhedsvæsenet, hvor der er krav om at behandleren har en sundhedsfaglig autorisation.

Læs meget mere om Danske Fodterapeuters mærkesag i hvidbog om mangel på patientsikkerhed i det udvidede helbredstillæg.


Sidebar