Liselott Blixt kåret til Årets fod 2021

Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), modtager Årets fod 2021 for at samle Folketinget til at gennemføre en undersøgelse af patientsikkerheden i kommunal fodbehandling. Det kan på sigt lede til mere patientsikkerhed i fodbehandling for landets ældre borgere.

Danske Fodterapeuter har gennem mange år gjort opmærksom på, at der er et hul i loven, der betyder mangel på patientsikkerhed i den kommunale fodbehandling og Liselott Blixt har haft et vedholdende fokus på problemet.

Betydning for ældres mobilitet og sundhed
”Vi vil rigtig gerne honorere LiseLott Blixt for sit arbejde for patientsikkerhed i behandling af vores ældres fødder. Det er er ikke et let område at råbe op. Det kræver indsigt i plejen af ældre mennesker for at forstå, hvorfor det er vigtigt at sørge for kvalitet og patientsikkerhed i kommunale tilskud. Hendes indsats kan få stor betydning for ældre borgeres mobilitet og sundhed”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Hullet i loven eksisterer, fordi det kommunale tilskud ligger udenfor sundhedsloven og derfor følger der ikke et naturligt krav om autorisation. Tilskuddet bypasser derfor den beskyttelse, som er implementeret overalt i sundhedsvæsenet. Det er især et problem, fordi ældre ofte er kronikere og multisyge og derfor har et særligt behov for at blive behandlet i sundhedsvæsenet. I regionale tilskud til fodbehandling stilles der krav om autorisation, så behandlingen altid finder sted i sundhedsvæsenet med alt, hvad det indebærer af krav til kvalitet, hygiejne, journalføring og klageadgang.

Vil sikre kvalitet og klageadgang
”Grunden til, at jeg er gået ind i den her debat er, at jeg har stor indsigt i, hvordan det er at være ældre. Mange har diabetes og jeg ved, hvad det betyder, hvis man får en forkert fodbehandling. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi sikrer kvaliteten og at der er en klageadgang, hvis man får en forkert behandling. Det er uanset, hvilken sundhedsydelse vi taler om. Fødder i det hele taget, tror jeg er undervurderet, men det er trods alt dem, der holder os oprejst gennem hele livet. Så er det klart, at de bliver lidt trætte en gang imellem og så skal der tages hånd om dem”, siger Liselott Blixt.

Pris for fokus på fødder
Liselott Blixt er den 10. modtager af Årets fod, som Danske Fodterapeuter har uddelt siden 2011. Årets fod går til en person eller en organisation, der har sat fokus på fødder. Det kan blandt være gennem sit erhverv eller som fortaler for et emne, der har indflydelse på fødder eller fodsundhed.

Årets fod 2021 er en skulptur, der er skabt af den dansk-græske billedhugger Eli Benveniste, der står bag et skulpturprojekt om fødder. Se mere på www.elibenveniste.com

Om Liselott Blixt
Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
Uddannet social- og sundhedsassistent i 2002.
Medlem af Folketinget siden 2007.
Formand for Sundheds- og ældreudvalget fra 2015-2019

Tidligere modtagere af Årets fod

2020: Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura
2019: Ishøj Kommune
2018: Steno Diabetes Center Copenhagen
2017: Bodil Kornbek og Per Seerup Knudsen, Socialdemokratiet i Region Hovedstaden
2016: Mette Abildgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
2015: Klaus Kirketerp, overlæge, Copenhagen Wound Healing Center
2014: Region Syddanmark
2013: Johnny Frøkjær, overlæge, Odense Universitetshospital
2012: Peter Lotinga, medlem af Slagelse Byråd
2011: Finn Bojsen-Møller, lektor, dr.med.

Liselott Blixt (tv), sundhedsordfører (DF), får overrakt Årets fod 2021 af Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter. Foto: Jørgen True

 

Sidebar