Fornyelse af fodterapeutuddannelsen

Når du uddanner dig som fodterapeut, får du samtidig en autorisation på lige fod med andre sundhedsfaglige grupper såsom fysioterapeuter og praktiserende læger. Fodterapeutuddannelsen varer halvandet år og er yderst komprimeret på grund af en stor mængde pensum og mange praktiske færdigheder, som er nødvendige at tilegne sig. I løbet af det senest årti har myndighederne imidlertid stillet flere og flere krav til fodterapeuter, uden at uddannelsen har fulgt med. Samtidig er der opstået en større bevidsthed om det potentiale, der ligger i, at sundhedsvæsenet forebygger endnu flere fodproblemer; i særlig grad blandt mennesker med diabetes, gigt og andre lidelser, der rammer fødderne. Hvis uddannelsen udviklede flere kompetencer inden for fodterapien, ville fremtidens fodterapeuter kunne indfri det potentiale i langt højere grad. Danske Fodterapeuter ser et stort potentiale i at forebygge smerter og reducere sundhedsudgifterne i forbindelse med en befolkning, der bliver ældre og ældre. Vi ser, at en af de væsentlige veje til at indfri potentialet er gennem en forlængelse af uddannelsen til fodterapeut.

Sidebar