Autorisation

For at virke som statsautoriseret fodterapeut skal du have en autorisation fra Sundhedsstyrelsen

Sådan søger du autorisation

På ‘Styrelsen for Patientsikkerhed’ hjemmeside skal du udfylde et ansøgningsskema for at få din autorisation.

Du kan ansøge om autorisation her.

Det er naturligvis et krav, at du har gennemført fodterapeutuddannelsen for at opnå autorisation.

Det koster et gebyr på ca. 313 kroner at søge om autorisation. Du kan sagtens indsende din ansøgning om autorisation, inden du er færdig på skolen. Hvis du ikke består eller færdiggør din uddannelse, får du returneret gebyret.

Hvem har autorisation

Du kan søge efter, hvem der har autorisation, på ‘Styrelsen for Patientsikkerhed’ hjemmeside.

Her kan man se behandlerens fulde navn, fødselsdato, dato for udstedelse af autorisation og om den stadig er gyldig.

Autorisation og medlemskab af Danske Fodterapeuter

Det fremgår af vedtægternes § 4, stk. 2, at aktive medlemmer skal være autoriseret som fodterapeut. Det er også indgangen til medlemskab. Man kan dog optages som studentermedlem, hvis man er studerende fra landets fodterapeutskoler, og så overføres man automatisk til aktivt medlemskab efter endt studie.

Det betyder også, at man ikke kan indmelde sig som passivt medlem (uden autorisation), men et aktivt medlem kan godt opretholde sit medlemskab som passivt medlem, hvis man ikke længere har sin autorisation. Passive medlemmer er defineret som medlemmer, der har forladt faget til fordel for anden beskæftigelse, er gået på pension/efterløn eller er flyttet til udlandet (§ 6, stk. 1.)

Læs mere om medlemsskab

For at virke som statsautoriseret fodterapeut skal du have en autorisation fra ‘Styrelsen for Patientsikkerhed’

 

KAN MAN KALDE SIG ”FODTERAPEUT” UDEN AT HAVE AUTORISATION?

Af autorisationslovens § 70, stk. 2 fremgår at:
”Ret til at betegne sig som fodterapeut har kun den, der har autorisation som fodterapeut.”

Men hvad ligger der i ordet ”betegne”? Det må forstås således, at man kun må beskrive sig som fodterapeut i erhvervsmæssig sammenhæng, hvis man har autorisationen. Patienter og andre, der kontakter fodterapeuten i tillid til dennes faglige kompetencer, skal kunne være sikre på, at denne også har sin autorisation.

En fodterapeut uden autorisation må derimod godt kalde sig fodterapeut i en privat middagskonversation.En fodterapeut, der har forladt udøvelsen af faget og i dag ernærer sig som forfatter og foredragsholder om ledelsesteori, må godt beskrive sig som ”forfatter, foredragsholder og fodterapeut” på sit cv, men det vil være på kanten, hvis foredraget handler om ledelse i sundhedssektoren og holdes for patienter eller sundhedspersoner. Kalder vedkommende sig imidlertid ”uddannet som fodterapeut”, vil det ikke være i strid med autorisationsloven.

Sidebar
Sidebar