Autorisation

For at virke som statsautoriseret fodterapeut skal du have en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sådan søger du autorisation

Du søger autorisation ved at udfylde et ansøgningsskema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det er naturligvis et krav, at du har gennemført fodterapeutuddannelsen for at opnå autorisation.

Det koster et gebyr på ca. 320 kroner at søge om autorisation. Du kan sagtens indsende din ansøgning om autorisation, inden du er færdig på fodterapeutskolen. Hvis du ikke består eller færdiggør din uddannelse, får du returneret gebyret.

Du kan søge efter, hvem der har autorisation i Autorisationsregistret. Her kan du se behandlerens fulde navn, fødselsdato, dato for udstedelse af autorisation og om den stadig er gyldig.

Autorisation og medlemskab af Danske Fodterapeuter

Det fremgår af vedtægternes § 4, stk. 2, at aktive medlemmer skal være autoriserede som fodterapeuter. Det er også indgangen til medlemskab. Du kan dog optages som studentermedlem, hvis du er studerende fra landets fodterapeutskoler, og så overføres du automatisk til aktivt medlemskab efter endt studie.

Det betyder også, at du ikke kan melde dig ind som passivt medlem (uden autorisation). Er du aktivt medlem kan du dog godt opretholde dit medlemskab som passivt medlem, hvis du ikke længere har din autorisation. Passive medlemmer er defineret som medlemmer, der har forladt faget til fordel for anden beskæftigelse, er gået på pension/efterløn eller er flyttet til udlandet (§ 6, stk. 1.)

Læs mere om medlemskab

Kan man kalde sig fodterapeut uden at have autorisation?

Af autorisationslovens § 70, stk. 2 fremgår at:
”Ret til at betegne sig som fodterapeut har kun den, der har autorisation som fodterapeut.”

Men hvad ligger der i ordet ”betegne”? Det må forstås således, at man kun må beskrive sig som fodterapeut i erhvervsmæssig sammenhæng, hvis man har autorisationen. Patienter og andre, der kontakter fodterapeuten i tillid til dennes faglige kompetencer, skal kunne være sikre på, at denne også har sin autorisation.

En fodterapeut uden autorisation må derimod godt kalde sig fodterapeut i en privat middagskonversation. En fodterapeut, der har forladt udøvelsen af faget og i dag ernærer sig som forfatter og foredragsholder om ledelsesteori, må godt beskrive sig som ”forfatter, foredragsholder og fodterapeut” på sit cv, men det vil være på kanten, hvis foredraget handler om ledelse i sundhedssektoren og holdes for patienter eller sundhedspersoner. Kalder vedkommende sig imidlertid ”uddannet som fodterapeut”, vil det ikke være i strid med autorisationsloven.

Sidebar
Sidebar