Ekspertpanel: Forlæng fodterapeutuddannelsen og øg optaget

Foto: Tradium

Fodterapeutuddannelsen bør for længes, så nyuddannede fodterapeuter får de kvalifikationer, der efterspørges i sundhedsvæsenet. Desuden bør der uddannes flere fodterapeuter, så der er nok til at behandle alle de borgere, der har behov for fodterapi; og alvorlige sygdomsforløb forebygges og sundhedsvæsenet aflastes. Det mener et enigt ekspertpanel, der er nedsat til at se på fodterapeutuddannelsen, og blandt andre består af skoleledere, uddannelseschefer, afdelingssygeplejerske og overlæger, som samarbejder med fodterapeuter.

Sundhedsvæsenet stiller større krav
Anbefalingerne bygger på en ny analyse, foretaget af Epinion, der har spurgt fodterapeuter og en lang række andre aktører i sundhedsvæsenet om, hvad det kræver at kunne forebygge alvorlige fodproblemer i den danske befolkning. Analysen fastslår, at de kompetencer fodterapeuter får på uddannelsen skal udvides og styrkes for, at nyuddannede fodterapeuter kan leve op til de krav, der stilles til dem i sundhedsvæsenet. Analysen peger også på en række sundhedsfaglige opgaver, som fodterapeuter med fordel kan løse og som kan aflaste andre faggrupper i sundhedsvæsenet.

“Der er mangel på fodterapeuter og derfor alt for lange ventetider for blandt andre diabetespatienter, der har behov for behandling. Samtidig må vi i dag afvise elever, der er kvalificerede til at starte på uddannelsen. Der er behov for handling nu, så kvoten for optag til uddannelsen sættes op, og vi får bedre mulighed for at imødekomme behovet for flere fodterapeuter. Der er også behov for at justere i uddannelsens indhold, så nyuddannede fodterapeuter bedre kan imødekomme de stigende sundhedsfaglige krav. Derfor har vi en ansøgning på vej til Børne- og Undervisningsministeriet om tidssvarende kvote og nyt indhold i uddannelsen”, siger Maria Nørby, uddannelsesdirektør på Roskilde Tekniske Skole.

Diabetes kræver stærke faglige kompetencer
I dag går 125.000 mennesker med diabetes regelmæssigt til fodterapeut, der behandler og kontrollerer fødderne for at forebygge fodsår og amputationer. Det er en opgave, som kræver faglige kompetencer, som er i tråd med den nyeste viden og de bedste behandlingsmetoder. Det er samtidig en opgave, hvor omfanget forventes at vokse i takt med, at antallet af diabetikere ser ud til at stige frem mod 2030. Det samme gør antallet af ældre. Begge grupper stiger med 28 procent frem mod 2030.

Ældres sygdomme påvirker fødderne
Ældre får i højere grad hudsygdomme, kræft, gigt, kredsløbsproblemer og bindevævssygdomme, som kræver tidlig og kvalificeret behandling for at forebygge senkomplikationer. Disse relaterer sig ofte til fødderne og kan medføre nedsat funktionsniveau, kroniske smerter, amputationer, indlæggelser og nedsat livskvalitet. Styrkede kompetencer til fodterapeuter vil kunne øge kvaliteten af behandlinger og imødekomme sundhedsvæsnets stigende krav, som blandt andet kommer til udtryk i sundhedsreformen, overenskomster, nationale kliniske retningslinjer, tilsyn og andet.

Fodterapeutskolerne står bag panelet
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har anbefalet fodterapeutskolerne at nedsætte et ekspertpanel, som har taget initiativ til analysen. Udover forlængelsen anbefaler ekspertpanelet også at indføre en praktikperiode i uddannelsen.

”Et praktikophold under uddannelsesforløbet vil give den studerende mulighed for at se andre og mere udfordrende behandlinger end hos de patienter, som kommer på skolen. Ligeledes vil de kunne tilegne sig faglige rutiner fra dagligdagen på en klinik med ydernummer, som vil gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere, og gavne deres virke, som selvstændige med egen klinik”, siger Betina Andersen, uddannelsesleder på fodterapeutskolen, Tradium.

Bo Libergren, der er næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn og medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, bakker også fuldt op om anbefalingerne om at styrke fodterapeuternes rolle i sundhedsvæsenet.

”Jeg ser et stort behov for uddanne flere fodterapeuter, fordi vi i stigende grad har problemer med at tiltrække fodterapeuter til at virke under overenskomsten.  I Syddanmark mangler der fodterapeuter generelt, og aktuelt i særdeleshed på Ærø og Langeland. Det er desuden en fordel at uddanne flere fodterapeuter, fordi fodterapeutuddannelsen i høj grad er en sporskifteuddannelse og derfor medvirker til at fastholde sundhedsprofessionelle i sektoren efter et sporskifte”.

Om fodterapeutuddannelsen
Fodterapeutuddannelsen er offentlig og uddanner hvert år omkring 144 statsautoriserede fodterapeuter. Uddannelsen er SU-berettiget og varer i halvandet år. Det kræver en 9. klasses afgangseksamen for at komme ind på uddannelsen, men omkring halvdelen har en anden sundhedsfaglig uddannelse bag sig, når de søger ind. Det er derfor en såkaldt sporskifteuddannelse for dem, der gerne vil noget andet. Ofte midt i livet. Længden på fodterapeutuddannelsen på fastsat i 1972.

 Medlemmer af Ekspertpanelet

 • Lykke Rønholt, skolederleder Fodterapeutskolen København, Roskilde Tekniske Skole
 • Betina Andersen, uddannelsesleder Fodterapeutuddannelsen, Tradium Randers
 • Klaus Kirketerp-Møller, overlæge, ortopædkirurg. Formand for Nordic Diabetic Foot Task Force og den danske nationale styregruppe
 • Anne Rasmussen, statsautoriseret fodterapeut, Teamleder MSA Fodklinikken Steno Diabetes Center, Copenhagen (SDCC)
 • Annette Høegh, Overlæge, Ph.d., lektor, Karkirugisk afd. og Sårcenter Viborg og formand for Dansk Selskab for Sårheling.
 • Bo Libergren, næstformand i RLTN, Danske Regioner
 • Charlotte Midtgaard, statsautoriseret fodterapeut og klinikejer
 • Claus Windfeld, Faglig sekretær FOA, formand LLU på Fodterapeutskolen København
 • Bent Oppelstrup, uddannelsedirektør Tradium
 • Kirsten Bach, uddannelseschef Roskilde Tekniske Skole
 • Merete Hartun Jensen, Afdelingssygeplejerske Bispebjerg Hospital
 • Tina Christensen, statsautoriseret fodterapeut og formand for Danske Fodterapeuter
Sidebar