Hvis du er selvstændig og bliver syg

Hvis du er klinikejer eller indlejer og bliver ude af stand til at arbejde p.gr. af sygdom, har du ikke nogen indtjening de første 14 dage.

Herefter kan du få sygedagpenge, der dog maksimalt svarer til det almindelige dagpengeniveau (kr. 4.405 pr. uge i 2020).

Det er derfor vigtigt, at du overvejer at forsikre dig, eller at du har en opsparing at tære på, mens du er syg.

Ret til sygedagpenge

Efter 14 dages sygdom har du som udgangspunkt ret til sygedagpenge. De udbetales af den kommune, du bor i. Det er dog en betingelse, at du inden for de sidste 12 måneder i væsentligt omfang har arbejdet som enten selvstændig eller ansat i min. 6 måneder, hvoraf den ene måned skal være umiddelbart før sygefraværet. Væsentligt omfang vil sige mindst 18,5 time om ugen. Det betyder, at man som nyuddannet kan have svært ved at leve op til det krav, da man jo har været studerende i de seneste 12 måneder.

Du kan læse mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Gravid og sygemeldt

Hvis du er gravid og bliver sygemeldt pga. omstændigheder, som kan være til skade for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. sygedag og skal ikke vente i 14 dage.

Sygedagpengeforsikring

Hvis du vil undgå at vente 14 dage på sygedagpengene, kan du tegne en sygedagpengeforsikring. Dog er det en forudsætning, at du har indtægt i din virksomhed. Du kan vælge mellem en forsikring, der giver udbetaling fra 1. sygedag eller fra 3. sygedag. Du kan også vælge, om du vil have sygedagpengenes højeste beløb eller 2/3 af højeste beløb. Som hovedregel går der 6 måneder, før du har ret til sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen

Bestil sygedagpengeforsikringen

Længerevarende sygdom

Som selvstændig kan det være en økonomisk belastning, hvis man er syg i en længere periode, da sygedagpengene har et begrænset niveau. Derfor kan det være en god idé at tegne en ekstra forsikring, som kommer til udbetaling ved længere sygdomsperioder.

Du kan læse mere her om de forsikringer, som Danske Fodterapeuter kan tilbyde hos Topdanmark

Hurtig adgang til mere information

Sidebar
Sidebar