Samtykke

Når du melder dig ind i Danske Fodterapeuter, CVR-nummer: 27425917, indgår du en aftale med os om en række ydelser og services, som vi skal levere til dig. Vores service modtager du direkte fra vores sekretariat. Hvis du er ansat, kan du også få nogle dele af vores service lokalt fra den tillidsrepræsentant, som I har valgt på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten ser vi som en del af os som fagforening.

Dit medlemskab

Vores hovedformål som interesseorganisation/fagforening er at arbejde for dine faglige, juridiske og økonomiske interesser.
Når det kommer til dine individuelle interesser, så rådgiver og vejleder vi dig blandt andet om løn, ansættelses- og samarbejdsvilkår, karriere, arbejdsmiljø ligesom vi arbejder på at påvirke beslutningstagere generelt. Derudover tilbyder vi dig at deltage i seminarer og kurser om kompetenceudvikling, karriere, og mange flere interessante områder indenfor netop dit felt.

Når det kommer til dine interesser som selvstændig erhvervsdrivende, så rådgiver og vejleder vi dig blandt andet om ansatte, ydernumre, kontraktforhandlinger og overenskomster.
Når det kommer til dine kollektive interesser, så sørger vi for at udnytte og leve op til de rettigheder og forpligtelser, som overenskomsterne pålægger os, ligesom vi arbejder for at sikre dig endnu bedre overenskomstmæssige vilkår.

Sådan gør vi

Samlet set, så skriver vi til dig løbende, vi sender dig medlemsblade og informationer, og vi taler med dig i telefonen og pr. e-mail. På samme måde sørger vi for at kommunikere med konfliktpartnere, myndigheder, tillidsrepræsentanter og andre relevante parter på dine vegne, når der er behov for det. Sidst men ikke mindst, så kan vi også bruge de personoplysninger, vi får om dig, til analyse og statistik.

Udover vores almindelige rådgivning og vejledning tilbyder vi dig også at gøre brug af en række af vores medlemstilbud som eksempelvis køb af varer i vores webshop og kurser/efteruddannelse. Det er ikke nødvendigt for dit medlemskab hos os, at du skal tage imod vores medlemstilbud, men vi vil meget gerne kunne informere dig om dem løbende ved at sende dig e-mails.

For så vidt angår den praktiske afvikling af kurser, du tilmelder dig, så planlægger og koordinerer vi alt det praktiske ud fra de informationer, som du giver os. Vi planlægger og koordinerer med underviserne på kurset, og vi laver undersøgelser, faglig research og analysearbejde for at målrette kursets indhold bedst muligt til deltagerne. Vi skriver løbende til dig om eventuelle praktisk relevante forhold, vi sender dig kursusmateriale, deltagerlister, som du også står på, og kursusbeviser, og vi taler med dig i telefonen og pr. e-mail, hvis du har særlige ønsker eller behov. På samme måde sørger vi for at kommunikere med underviserne på kurset, vi koordinerer med kursusstedet om de praktiske behov, din arbejdsplads (hvis det har relevans i forhold til afregning), og med myndigheder og andre relevante parter, når der er behov for det.

Hvordan behandler vi dine data?

For at vi kan tilbyde dig et medlemskab, som indeholder rådgivning og vejledning, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig og dine samarbejdspartnere. Det vil blandt andet være andre, som medarbejdere osv., som du beder os om at rådgive dig om. Vi behandler oplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive de oplysninger, vi har om dit medlemskab, så længe du er medlem, og i en periode på minimum ti år efter dit medlemskab hos os er ophørt. For så vidt angår oplysninger, som du giver til os om andre, som du ønsker vores rådgivning om, så vil vi i den forbindelse agere som dataansvarlig, idet du ikke instruerer os i, hvordan vi skal behandle oplysningerne. Altså opstår der ikke et databehandler forhold mellem os. De oplysninger du giver til os om andre enkeltindivider, vil som hovedudgangspunkt være omfattet af reglerne om tavshedspligt, og vi vil derfor ikke informere dem om, at vi har oplysningerne om dem, ligesom vi altid vil vurdere, om vi har et behov for at beholde dem. Kontakter du os vedrørende en konkret sag som for eksempel ansættelse, eller indlejekontrakter, så kan vi oprette en individuel sag i vores sikre IT-system om din henvendelse. I løbet af et medlemskab har du typisk flere individuelle sager hos os, og vi opbevarer de individuelle sager i en periode på 10 år efter du har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter du har meldt dig ud af Danske Fodterapeuter, hvis dette måtte ske før.

Er det sikkert?

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere indenfor EU, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os er vi opmærksomme på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere oplysninger.
Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning samt markedsføringslovens regler. Du finder derfor nedenfor en liste over de forskellige samtykker, som vi har brug for, at du giver os.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på info@fodterapeut.dk. Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage. Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse personoplysninger er nødvendige for dit medlemskab hos os og for, at vi kan give dig rådgivning eller anden bistand. Det betyder, at hvis du tilbagetager samtykket til behandling af de nødvendige personoplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Du skal være opmærksom på, at de første tre samtykker er nødvendige for, at du kan bibeholde dit medlemskab af Danske Fodterapeuter. Uden de tre samtykker kan Danske Fodterapeuter ikke servicere dig efter persondataforordningen, og du vil ikke kunne få adgang til hjemmesiden.

Jeg samtykker hermed til, at Danske Fodterapeuter behandler mine personoplysninger som en nødvendig del af mit medlemskab, herunder at jeg bliver kontaktet via e-mail og sms om vigtige forhold for Danske Fodterapeuter og mit medlemskab.

Jeg samtykker hermed til, at Danske Fodterapeuter behandler mine personoplysninger i forbindelse med individuelle sager, som jeg måtte kontakte Danske Fodterapeuter om, samt kurser og arrangementer jeg tilmelder mig hos Danske Fodterapeuter.

Jeg samtykker til, at Danske Fodterapeuter må behandle mine oplysninger, som det er beskrevet og forudsat i foreningens vedtægter – herunder også brug af mine oplysninger til statistiske og analytiske formål.

Jeg samtykker til, at Danske Fodterapeuter må sende mig deres nyhedsbreve pr. e-mail.

Jeg samtykker til, at Danske Fodterapeuter kan kontakte mig med informationer om medlemstilbud i form af kurser, efteruddannelse, forsikringer og andet som tilbydes af Danske Fodterapeuter eller af Danske Fodterapeuters faste samarbejdspartnere. Listen med samarbejdspartnere kan ses under medlemstilbud. De kan kontakte mig via e-mail, telefon og sms.

Jeg samtykker til, at Danske Fodterapeuter må bruge billeder af mig i blade, artikler, på Danske Fodterapeuter hjemmesider og på de sociale medier, hvis billederne er taget i forbindelse med min deltagelse i Danske Fodterapeuters aktiviteter. Danske Fodterapeuter vil altid oplyse om, når der bliver taget billeder til Danske Fodterapeuters aktiviteter.

Sidebar
Person reviewing document, holding pen, cropped view of hands
Sidebar