Syddanmark klar med ny praksisplan

Seks initiativer på fodterapiområdet er på vej i Region Syddanmark. Det har regionsrådet besluttet i en helt ny praksisplan.

Behov for fodterapeuter
Et af initiativerne er, at Region Syddanmark arbejder på at få fodterapeutuddannelsen til regionen, fordi der bliver uddannet for få fodterapeuter.

Regionsrådet har også besluttet, at de undtagelsesvis kan acceptere, hvis klinikker ikke kan leve 100 procent op til alle krav om handicapvenlige faciliteter, når de søger ydernummer.  Derfor kan man søge om dispensation, som regionen tager stilling til i forhold til rammerne på klinikken.

Feedback og kommunikation

Region Syddanmark ønsker også at give fodterapeuter feedback på utilsigtede hændelser, så de har mulighed for at lære af dem. Regionen vil samtidig gøre en indsats for at styrke mulighederne for, at fodterapeuter kan kommunikere elektronisk med andre sundhedsaktører. Og så vil regionen undersøge, om kommunerne er interesserede i at have en fodterapeut til at tilbyde undervisning i og vidensdeling om blandt andet fodterapi, forebyggelse af diabetiske fodsår og måltagning af kompressionsstrømper.

Jeg synes, at Region Syddanmark har vedtaget en praksisplan, der er helhedsorienteret og kommer med løsninger til et bedre tværsektorielt samarbejde. Det er et godt eksempel på en gennemarbejdet og meget brugervenlig praksisplan, fordi den er nem og overskuelig at gå til. Jeg synes, at det skinner igennem, at forarbejdet til praksisplanen har båret præg af, at man har inddraget en referencegruppe med forskellige faggrupper på tværs af sektorerne, der hver især bidrager med faglig sparring, siger Lotte Trier Høisgaard, der er sundhedspolitisk konsulent i Danske Fodterapeuter.

Sårprojekt i støbeskeen

Det vil nu også blive undersøgt, om regionen skal igangsætte et pilotprojekt med at gøre sårbehandling gratis hos statsautoriserede fodterapeuter. Det skal ske i et samarbejde mellem fodterapeuter og regionens sygehuse for at gøre behandlingsforløbene kortere og mere effektive.

Allerede i 2015 overvejede Region Syddanmark at køre et projekt med gratis sårbehandling til fodsårspatienter. Regionen kunne se, at fodterapeuter kunne komme mere i spil, som et led i behandlingen, fordi sårene heler hurtigere, når de bliver beskåret regelmæssigt mellem hospitalsbesøg. Projektet blev dengang lagt på hylden, fordi de valgte at løbe med et projekt om vortebehandling først.

Hent Region Syddanmarks nye praksisplan, der ligger som udkast, indtil den bliver layoutet.


Kontakt os
Har du spørgsmål om Region Syddanmarks nye praksisplan, kan du kontakte Lotte Trier Høisgaard, sundhedspolitisk konsulent i Danske Fodterapeuter.  Telefon 43205126 eller lth@fodterapeut.dk.

(Foto: Jørgen True)

Sidebar