Stort ja til OK24

Offentligt ansatte på sygehuse, hospitaler og i kommuner har stemt ja til ny overenskomst i de næste tre år.

82,7 procent af alle ansatte i regioner og kommuner har stemt ja til OK24. Stemmeprocenten er landet på 66 procent.

100 procent ja-stemmer fra fodterapeuter
Offentligt ansatte fodterapeuters stemmer indgik i den fælles pulje og opbakningen har været massiv med 100 procent ja-stemmer. Stemmeprocenten blandt fodterapeuter ligger på 52,8.

”Jeg er meget tilfreds med, at offentligt ansatte fodterapeuter har stemt ja til overenskomsten. Det er med til at fastholde fodterapeuter på sygehuse og hospitaler, hvor de spiller en vigtig rolle i behandlingen af diabetiske fodsår og er med til at forebygge amputationer. Det har stor betydning for patienternes livskvalitet”, siger Cille Holse, formand i Danske Fodterapeuter.

Mere i løn og højere tillæg i sigte
Den nye overenskomst giver fodterapeuter, der er ansat på et hospital eller sygehus, 4 procent mere i lønposen fra 1. april 2024. Og tillægget for fodterapeuter, der har fire års anciennitet, mere end fordobles, så det lander på 12.948 kroner om året fra 1. april 2025. Samtidig indføres et tillæg på 7.000 kroner om året for fodterapeuter, der har mere end 10 års erfaring.

”De nye tillæg bidrager til at offentligt ansatte får mere i lønningsposen, og jeg håber, at det vil være med til at tiltrække nye fodterapeuter i det offentlige. Jeg synes, at det er en stor fordel, at erfaringen ikke skal oparbejdes på arbejdspladsen, men beror på den samlede erfaring, som fodterapeuter kommer med. Det gør det nemmere at opnå tillæg efter fire og ti år”, siger Jesper Farbøl, forhandlingschef i Danske Fodterapeuter.

Aftalen indebærer også bedre barselsvilkår, mulighed for opsparing af frihed og så bliver pensionister, der vender tilbage til jobbet, dækket af overenskomsten.

Sådan stiger din løn, tillæg og feriegodtgørelse

  • april 2024 stiger lønnen med 4,00 %
  • oktober 2025 stiger lønnen med 0,25 %
  • november 2025 stiger lønnen med 0,2 %
  • maj 2024 stiger din feriegodtgørelse med 2,49 procent (inkl. 1 procent i ferieloven)

Lønnen stiger samlet set med 6,53 procent, når man medtager reguleringsordningen, som man forventer landet på 2,26 procent.

Læs nyhed om forhandlingsresultatet

Sådan har organisationerne i Sundhedskartellet stemt

Organisation Antal Stemme-berettigede I alt afgivne stemmer

Stemme-procent

 

Ja Nej
Dansk Sygeplejeråd 51.461 31.130 60,5 93,0 pct. 7,0 pct.
Danske Tandplejere 412 301 73,1 97,0 pct. 3,0 pct
Danske Bioanalytikere 4.644 3.375 72,7 65,5 pct 34,5 pct
Farmakonomforeningen 942 652 69,2 97,1 pct. 2,9 pct.
Kost & Ernæringsforbundet 6.857 3.367 49,1 95,7 pct. 4,3 pct.
Danske Psykomotoriske Terapeuter 585 7 100 100 pct. 0 pct.
Radiograf Rådet 1.946 1.250 64,2 84,6 pct. 15,4 pct.
Danske Fodterapeuter 36 19 52,8 100 pct. 0 pct.

Se, hvordan andre faggrupper stemte om overenskomsten.

 

Sidebar