Retningslinjer for fodplejere i klinikkerne

Manglen på fodterapeuter får nogle klinikejere til at knytte indlejere uden en statsautorisation til klinikken. Det kan give problemer i forhold til patientsikkerhed og sundhedsloven og derfor udsender Danske Fodterapeuter nu retningslinjer, der skal beskytte medlemmerne mod problemer.

”Det er efter bestyrelsens beslutning helt udelukket at knytte fodplejere til klinikken som indlejere. For så handler fodplejerne på eget ansvar og det må de ikke. Du skal føre grundigt tilsyn med fodplejernes arbejde og kunne stå inde for, at patientsikkerheden opretholdes. Med patientsikkerhed følger journalføring, tilsynet fra STPS, klageadgang og erstatning fra Patienterstatningen. Så hvis du ikke kan komme uden om at have fodplejere på din klinik, skal du ansætte dem. Du må heller ikke give patienterne indtrykket af, at de bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson, når det ikke er tilfældet”, siger Jesper Farbøl, der er forhandlingschef i Danske Fodterapeuter.

Han har faciliteret en arbejdsgruppe, der har set på, hvordan Danske Fodterapeuter skal håndtere udfordringen med, at der kommer fodplejere på klinikkerne på grund af mangel på arbejdskraft.

Supervision skal finde sted
Arbejdsgruppen er kommet frem til nogle retningslinjer, der kan hjælpe medlemmer med at skaffe arbejdskraft til nogle af de opgaver, som godt kan løses af fodplejere under supervision af fodterapeuter. Mariah Kruse, næstformand i Danske Fodterapeuter, har siddet med i arbejdsgruppen:

”Først og fremmest skal der ikke herske nogen tvivl om, at jeg og resten af arbejdsgruppen til hver en tid anbefaler, at man holder sig til at have statsautoriserede fodterapeuter på sin klinik. Det er utvivlsomt det, der giver patienterne det mest optimale behandlingsforløb. Når det er sagt, så anerkender vi, at nogle klinikker har så store problemer med at tiltrække arbejdskraft, at de kan blive tvunget til at vælge en anden løsning, hvis det mest optimale ikke kan lade sig gøre. Og så kan det være en løsning fx at få en fodplejer til at tage sig af de allermest ukomplicerede behandlinger, som man sørger for at supervisere, så vi fanger eventuelle problematikker og lidelser”, siger hun.

Politisk arbejde for flere hænder
Danske Fodterapeuter er opmærksomme på manglen på hænder og arbejder politisk for at få uddannet flere fodterapeuter, så der er flere til at imødekomme den stigende efterspørgsel.

”Vi fodterapeuter kan virkelig mærke, at efterspørgslen på fodterapi stiger i takt med, at der kommer flere ældre og kronisk syge. Samtidig mærker vi også, at flere danskere prioriterer deres fodsundhed. Det er yderst positivt at flere søger kvalificeret behandling i sundhedsvæsenet, men manglen på fodterapeuter kan være en barriere, som kan gå ud over patienterne”, siger Mariah Kruse.

De retningslinjer, som arbejdsgruppen er nået frem til, tager udgangspunkt i vedtægterne og er vedtaget af bestyrelsen. De gælder fra i dag.

Standardkontrakt
I de nye retningslinjer står der, at du skal ansætte fodplejere med en ansættelseskontrakt. Det kan være en større opgave, hvis du ikke har prøvet at ansætte nogen før. Danske Fodterapeuter har derfor udarbejdet en ny standardkontrakt, du kan hente her.

”Fodterapeuter, der allerede har tilknyttet fodplejere, skal opsige kontrakten. Hvis de ønsker at ansætte en fodplejer under de vilkår, der står i retningslinjerne, skal de sætte sig ind i, hvad man skal leve op til, når man har ansatte. Det kan man ringe til Danske Fodterapeuter for at få rådgivning om”, siger Jesper Farbøl.


Læs mere om ansættelse af fodplejere i klinikken og hent ansættelseskontrakten

Sidebar