Indlejer/Hjælp i klinikken

Der er tre muligheder i overenskomsten, du kan bruge for at få hjælp fra en kollega til at behandle overenskomstpatienter. Du skal derfor vurdere hvilken, der passer bedst til din situation.

Vikar

En vikar er relevant, hvis du har brug for akut hjælp i klinikken, brug for assistance i forbindelse med ferie eller brug for at blive aflastet i en periode på op til 15 måneder. Vikaren må ikke behandle patienter samtidig med dig.

Vikar

Behandlende medhjælp § 18.1 – uden omsætningsloft

Hvis du har brug for et par ekstra hænder i klinikken på grund af en øget tilgang af patienter, travlhed mv., kan det være relevant at søge regionen om en ekstra kapacitet i form af en behandlende medhjælp § 18.1.

Behandlende medhjælp §18.1

Behandlende med 18.2 – med omsætningsloft

Har du brug for at arbejde mindre pga. helbred, familiemæssige årsager, alder eller andet erhverv, og ikke ønsker en vikar eller der ikke er en ledig kapacitet, kan du dele din nuværende kapacitet, og få hjælp af en behandlende medhjælp § 18.2. Hvis du deler din kapacitet og får en behandlende medhjælp §18.2, vil det med stor sandsynlighed medføre et omsætningsloft.

Behandlende medhjælp §18.2

Sidebar
Sidebar