Opsigelse eller overdragelse af ydernummer


Opsigelse af ydernummer

Ønsker du at opsige dit ydernummer, skal du sende en mail til info@fodterapeut.dk , hvor du skriver:

”Jeg opsiger hermed mit ydernummer(indsæt nummer) pr. (indsæt dato).”

Derefter sender Danske Fodterapeuter opsigelsen til din region. Der er løbende måned + en måneds opsigelse på et ydernummer.


Overdragelse af ydernummer til fodterapeut på samme klinikadresse

Ønsker du at overdrage dit ydernummer til en kollega, skal du skal udfylde og underskrive dette dokument.

Den kollega, som du overdrager din kapacitet til, skal udfylde et tilmeldingsskema, samtykkeerklæring og børneattest.

Send overdragelsesdokumentet og det samlede skema i en mail til info@fodterapeut.dk. Derefter sender Danske Fodterapeuter overdragelsen til din region.


Overdragelse af ydernummer til fodterapeut på ny klinikadresse

Hvis du overdrager dit ydernummer til en kollega, der har en anden klinikadresse, skal du være opmærksom på, at det kan blive betragtet som en flytning af ydernummer. Derfor er det en god idé at fortælle regionen, at I ønsker at flytte ydernummeret. Overdragelsen skal derfor ske i to trin:

  1. Overdrag dit ydernummer til en anden fodterapeut
    Du skal udfylde og underskrive dette dokument. Den kollega, som du overdrager din kapacitet til, skal udfylde et tilmeldingsskema + samtykkeerklæring +  børneattest. Send begge dokumenter i en mail til info@fodterapeut.dk
  2. Søg om flytning af ydernummer til ny adresse
    Du skal derefter søge regionen om tilladelse og forklare, hvorfor du ønsker at flytte ydernummeret. Hvorvidt du får tilladelse afhænger bl.a. af praksisplanen. Hvis den nye adresse ligger i samme område, som den nuværende klinik, er chancerne gode. Hvis du flytter klinik uden at søge tilladelse fra regionen, risikerer du at få frataget ydernummer pga. manglende godkendelse.
Læs hvordan du søger om flytning af ydernummer

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Danske Fodterapeuter på 43205120 – tryk 1.

Sidebar
Sidebar