Ledige kapaciteter

Hvis du gerne vil arbejde under overenskomsten med et ydernummer, kræver det, at der er en ledig kapacitet i din region. Dette gælder også, hvis en kollega skal arbejde under dit ydernummer som en behandlende medhjælp §18.1. En kapacitet er derfor enten et ydernummer eller en behandlende medhjælp.

Regionerne annoncerer ledige kapaciteter forskelligt. Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har lister med åbne og lukkede områder, mens Region Midt og Nordjylland annoncerer dem som jobopslag på regionens hjemmeside.

Find ledige kapaciteter i din region

Det er også muligt at få overdraget en kapacitet fra en anden fodterapeut i samme område.

Overdragelse af et ydernummer

Overenskomsten bestemmer, at der på landsplan skal være 1050 kapaciteter. De fem regioner har fordelt kapaciteterne i mellem sig. I hver region findes en praksisplan, som skitserer de overordnede rammer for, hvordan regionen administrerer overenskomsten og fordeler kapaciteter. Konkret betyder det, at der kan være forskellige måder at gøre tingene på i de enkelte regioner. Dette skyldes, at regionerne er selvstændige folkevalgte administrative enheder.

Sidebar
Sidebar