Flytning af klinik

Hvis du ønsker at flytte din klinikadresse med ydernummer, skal du først søge regionen om tilladelse og forklare, hvorfor du ønsker at flytte. Dit ydernummer er personligt, men også tildelt en specifik klinikadresse. Hvorvidt du får tilladelsen afhænger bl.a. af praksisplanen. Hvis den nye adresse ligger i samme område, som din nuværende klinik, er chancerne gode.

Hvis du flytter klinik uden at søge tilladelse fra regionen, risikerer du at få frataget ydernummer pga. manglende godkendelse.

Lokaleforhold

Din nye kliniks lokaler skal være i overensstemmelse med bygningslovgivningens regler således, at der er niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Du kan læse mere i § 23 i overenskomsten for at sikre dig dette.

Læs om handicapvenlig/niveaufri adgang

Læs om kravende for handicaptoilet

Du kan i nogle situationer søge om dispensation for dele af bygningslovgivningsreglerne.


Søg om flytning

Region Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark

Skriv en motiveret ansøgning, hvor du kort beskriver, hvorfor du ønsker at flytte din klinik.

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema, børneattest og samtykkeerklæring til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.


Specielt for Region Hovedstaden

Find og udfyld et flytteskema fra Regions Hovedstads hjemmeside.

Skriv en motiveret ansøgning, hvor du kort beskriver, hvorfor du ønsker at flytte din klinik.

Send den motiverede ansøgning sammen med tilmeldingsskema, børneattest og samtykkeerklæring og flytteskemaet til info@fodterapeut.dk

Danske Fodterapeuter sender ansøgningen til regionen.


HUSK – Regionerne har løbende måned + en måned i behandlingstid og Danske Fodterapeuter har 5 hverdage.

Regionen sender svar på ansøgningen via din erhvervs e-boks.

 

Sidebar
Sidebar