Afregning

Ydelsesbeskrivelsen og reglerne om henvisning til fodterapi giver dig en god introduktion til, hvordan du sikrer dig, at dine patienter får de tilskud, som de er berettiget til – og at du ikke snyder dig selv.

De patienter, som kan få tilskud, finder du en oversigt over her:

  • Diabetes er speciale 54
  • Nedgroede tånegle også kaldet ortonyxi er speciale 55
  • Arvæv efter strålebehandling af fodvorter er speciale 59
  • Svær leddegigt elle psoriasisgigt er speciale 60

Find ydelsesbeskrivelse

Se oversigt over andre tilskudsmuligheder


Takster på honorarer

Dit honorar på ydelserne bliver reguleret hvert halve år i april og oktober måned.

Se den samlet liste over alle takster


Returregning

Hvis du ikke bruger ydelsesbeskrivelsen eller henvisningen korrekt risikerer du at få en returregning.

Husk derfor at tjekke din honorarspecifikation på afregningsportalen hver måned. Du har nemlig ofte mulighed for at rettet returregninger, så du ikke mister dit honorar.

Kontakt din regions afregningsteam for spørgsmål til en returregning.

Du finder kontaktoplysninger på din afstemningsadvis fra din region.


Kontrolstatistik

Du kan få et overblik over, hvordan fordelingen af dit forbrug af ydelser har været det sidste år. Det kan du finde i din kontrolstatistik på afregningsportalen på sundhed.dk.

Sådan gør du

Når du er logget ind på sundhed.dk og befinder dig på fanen Praksis og afregningsportalen, kan du hente dokumenterne kontrolstatistikker, honoraropgørelse mv. ved at klikke på Lister.


I kontrolstatistikken vurderer regionen din gennemsnitlige udgift pr. patient i forhold til den gennemsnitlige udgift pr. patient på regionsplan. Dette gør regionen for at sikre, at du ikke har misforstået overenskomsten og ikke bruger ydelserne forkert.

Afviger din opgørelse med mere end 25% fra regionsgennemsnittet, kan du blive bedt om at give en skriftlig forklaring på, hvorfor din opgørelse afviger fra regionsgennemsnittet. Kontakt Danske Fodterapeuter hvis du har brug for vejledning.

Sådan læser du din kontrolstatistik

Sidebar
Sidebar