Udvalg

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg til at varetage specifikke opgaver og emner.

Fodterapeuter og politikere mødes i samarbejdsudvalgene for at drøfte sager i relation til overenskomsten.

Samarbejdsudvalg
Sidebar
Sidebar