Foreningen

Hvem er Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter er brancheorganisation for flere end 1900 statsautoriserede fodterapeuter, der er en del af sundhedsvæsenet. Næsten alle medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende og to ud af tre arbejder under overenskomsten med Danske Regioner. Kun to procent er offentligt ansatte.

Danske Fodterapeuter:

  • forhandler overenskomst med Danske Regioner og har forhandlingsretten for offentligt ansatte fodterapeuter.
  • Favner og faciliterer et fagligt, juridisk, økonomisk og socialt fællesskab for statsautoriserede fodterapeuter.
  • Er ansvarlig for at drive kvalitetsudviklingen af klinikker for fodterapi.
  • Tilbyder vejledning, rådgivning, konfliktmægling og håndterer administrationen af overenskomsten med Danske Regioner.

Vision:
“At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark.”

 

Mission:
“Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser.”
Danske Fodterapeuters daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Kontakt Danske Fodterapeuter

Skriv den emailadresse hvor du vil kontaktes
Skriv det telefonnummer vi kan kontakte dig på
Hvad vil du gerne kontaktes om

 

Sidebar
Sidebar