OK24: Forhandlinger er i gang

Sundhedskartellet har udvekslet krav med Danske Regioner op til OK24 om offentligt ansattes vilkår. Det sidste forhandlingsmøde ligger den 19. februar 2024, hvor parterne finder ud af, om de kan blive enige om en ny aftale.

Forberedelserne til overenskomstforhandlinger om OK24 har været i gang længe i Sundhedskartellet. Hver af de otte organisationer har spurgt deres medlemmer, hvad de synes er vigtigst at prioritere i forhandlingerne.

Danske Fodterapeuter spurgte i sommeren 2023 offentlig ansatte medlemmer om, hvad de gerne vil prioritere. Ønskerne er indgået i en fælles prioritering blandt organisationerne i Sundhedskartellet.

Mere i løn og mere fleksibilitet
Udover fælles krav er der også plads til specifikke krav for alle faggrupper i Sundhedskartellet.

”Vi er gået til forhandlingerne med et ønske om, at fodterapeuter får mere i løn og får et mere fleksibelt og holdbart arbejdsliv. Det er nogle af de ønsker, som offentlig ansatte fodterapeuter har prioriteret højest i en undersøgelse”, siger Cille Holse, formand for Danske Fodterapeuter.

”Det er meget vigtigt, at det er attraktivt for fodterapeuter at arbejde på hospitalerne. De udfylder jo en vigtig rolle i forhold til at behandle fodsår og forebygge amputationer, og derfor er hospitalerne afhængige af at kunne tiltrække dem”.

Fælles afstemning
Når Sundhedskartellet og Danske Regioner er blevet enige om en aftale, bliver den sendt til afstemning blandt offentligt ansatte fodterapeuter og de andre organisationer i Sundhedskartellet. Det kan ske efter den 19. februar 2024. Alle stemmer opgøres i en samlet pulje, der afgør om overenskomsten blive stemt hjem.

Læs mere om OK24

Otte medlemsorganisationer i Sundhedskartellet 
Sundhedskartellet er et forhandlingsfælleskab med  otte sundhedsfaglige organisationer; Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Farmakonomforeningen, Radiograf Rådet, Kost og Ernæringsforbundet og Danske Fodterapeuter.
Dorthe Boe Danbjørg, formand for Dansk Sygeplejeråd, er formand for Sundhedskartellet.
Se mere på sundhedskartellet.dk

Sidebar