Honorarerne stiger med 0,87% fra 1. oktober

©LAURENT HAMELS/6PA/MAXPPP. MAIN - HAND. Hand stacking coins

Du kan nu hente de nye sygesikringstakster fra 1. oktober 2021

Overenskomstens takster beregnes to gange om året og Danske Fodterapeuter sender taksterne direkte til it-leverandørerne, så de kan stå i dit kliniksystem. De nye sygesikringstakster, som er gældende pr. 1. oktober 2021, betyder en stigning i honorarerne på 0,87%.

Du kan læse mere om, hvordan taksterne bregnes og hente den nye oversigt her.

Hvordan beregnes honorarerne?

Det er vilkårene i overenskomsten – der er baseret på to andele – som fastsætter, hvordan honorarerne skal stige eller falde.

  1. Den ene andel er omkostningsandelen, som er knyttet til priserne i samfundet, hvilket man kan se i nettoprisindekset. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. oktober 2021, kigger man på prisstigninger i perioden fra januar 2021 til juli 2021, som lå på 1,93%. Omkostningsandelen står dog kun for en tredjedel af, hvor meget honorarerne skal reguleres med – svarende til 34 procent.Den anden andel er nettoandelen, som er knyttet til den lønstigning, regionalt ansatte får. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. oktober 2021, kigger man på lønstigningen i perioden fra april 2021 til oktober 2021, som lå på 0,32% Nettoandelen står for to tredjedele af, hvor meget honorarerne reguleres med – svarende til 66 procent..

Du kan læse mere om regulering af honorarer i overenskomstens §32, stk. 2.

Takster pr. 1. oktober 2021

SÅDAN ER HONORARERNE STEGET/FALDET

1. April 2021: 0,23 procent
1. Oktober 2020: 0,59 procent
1. April 2020: 1,19 procent
1. oktober 2019: 1,01 procent
1.april 2019:-0,33  procent
1. oktober 2018: 1,37 procent
1. juni 2018: 0,5 procent
1. oktober 2017: Ny overenskomst trådte i kraft og indebar blandt andet stigninger på 15 procent på fodstatusydelserne.
1. april 2017: 0,34 procent
1. oktober 2016: 0,46 procent
1. januar 2016: 0,36 procent
1. oktober 2015: 0,36 procent
1. april 2015: 0,19 procent

Sidebar