Honorarerne stiger med 0,67% fra 1. april

Du kan nu hente de nye sygesikringstakster fra 1. april 2022

Overenskomstens takster beregnes to gange om året og Danske Fodterapeuter sender taksterne direkte til it-leverandørerne, så de kan stå i dit kliniksystem. De nye sygesikringstakster, som er gældende pr. 1. april 2022, betyder en stigning i honorarerne på 0,67%.

Du kan læse mere om, hvordan taksterne bregnes og hente den nye oversigt her.

Hvordan beregnes honorarerne?

Det er vilkårene i overenskomsten – der er baseret på to andele – som fastsætter, hvordan honorarerne skal stige eller falde.

  1. Den ene andel er omkostningsandelen, som er knyttet til priserne i samfundet, hvilket man kan se i nettoprisindekset. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. april 2022, kigger man på prisstigninger i perioden fra juli 2021 til januar 2022, som lå på 1,98%. Omkostningsandelen står dog kun for en tredjedel af, hvor meget honorarerne skal reguleres med – svarende til 34 procent.
  2. Den anden andel er nettoandelen, som er knyttet til den lønstigning, regionalt ansatte får. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. april 2022, kigger man på lønstigningen i perioden fra oktober 2021 til april 2022, som lå på 0 % Nettoandelen står for to tredjedele af, hvor meget honorarerne reguleres med – svarende til 66 procent.

Du kan læse mere om regulering af honorarer i overenskomstens §33, stk. 2.

Takster pr. 1. april 2022

 


SÅDAN ER HONORARERNE STEGET/FALDET

Oktober 2021: 0,87 procent
April 2021: Ny overenskomst, hvor de fleste takster steg ca. 2 %, og hvor andre forbedringer (især behandlingsydelserne) havde en værdi af ca. 10 %.
Oktober 2020: 0,59 procent
April 2020: 1,19 procent
Oktober 2019: 1,01 procent
April 2019:-0,33  procent
Oktober 2018: 1,37 procent
Juni 2018: 0,5 procent
Oktober 2017: Ny overenskomst trådte i kraft og indebar blandt andet stigninger på 15 procent på fodstatusydelserne.
April 2017: 0,34 procent
Oktober 2016: 0,46 procent
Januar 2016: 0,36 procent
Oktober 2015: 0,36 procent
April 2015: 0,19 procent

 

 

Sidebar