Mød et genvalgt bestyrelsesmedlem – Gyrit Madsen

På generalforsamlingen den 28. oktober fik Danske Fodterapeuters bestyrelse et nyt og to genvalgte medlemmer. Her kan du lære et af dem lidt bedre at kende.

Gyrit Madsen

Genvalgt til bestyrelsen. Medlem
Uddannet: 1989
Arbejdsplads: Klinikejer, Klinik for Fodterapi, Glamsbjerg. 

Hvorfor stillede du op til bestyrelsen i Danske Fodterapeuter?
Jeg genopstillede til bestyrelsen, da jeg gerne vil arbejde for, at vi fortsat forbliver en forening i udvikling. En forening, der ikke er topstyret, men en forening, der arbejder for og lytter til medlemmerne. En forening, der fortsat arbejder hen imod, at vi bliver anerkendt som en vigtig profession inden for sundhedssektoren. Dette kan opnås ved, at vi fortsat arbejder på at opretholde høje standarder i praksis, uddannelse og kompetencer.

Hvad synes du er den største udfordring for fodterapeuter i dag?
Jeg syntes, at vi har et stort problem/udfordring så længe, at kommunerne udbetaler tilskud via helbredstillægget uden at stille krav om autorisation. Hos en statsautoriseret fodterapeut er der både kvalitetskontrol og patientsikkerhed. Vi skal fortsat kæmpe for at lovgivningen bliver ændret, så der kun udbetales offentligt tilskud til behandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

Dette er anden artikel i en serie, hvor de tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer får lov til at præsentere sig selv. Udover Gyrit Madsen blev Jeanette Hoffmann Raun og Søren Nygaard Sørensen valgt til bestyrelsen. Læs artiklerne her.

Sidebar