Annoncering i Fodterapeuten

Salgsannoncer (kommerciel)

Hvis du vil indrykke en salgsannonce i Fodterapeuten kontakt venligst:

Rosendahls Mediaservice
Jette Sterndorff-Jessen
jsj@rosendahls.dk
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
7610 1147
www.rosendahls-mediaservice.dk

Tekniske specifikationer

Format: 21,0 x 27,5 cm
Raster: (linjer/cm) 54
Trykteknik: Offset
4-farver: CMYK
Oplag: 2.100 eksemplarer

Levering af annoncer

Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater, kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale og skal leveres som højtopløste pdf´er med CMYK-separation. Anvendte fonte leveres med.

For materiale, der ikke overholder kravsspecifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

MedieinformationHer kan du hente medieinformationen.

Rubrikannoncer – kun for medlemmer

Rubrikannoncer kan KUN bestilles til visning på hjemmesiden fodterapeut.dk: (kun for medlemmer)
Pris for aktive medlemmer: 500 kr. for 500 tegn
Pris for passive-medlemmer: 750 kr. for 500 tegn
Ønsker du at købe en rubrikannonce til visning på hjemmesiden, skal du benytte formularen til bestilling af rubrikannoncer på hjemmesiden.
Rubrikannoncer kan kun indrykkes af medlemmer

Salgsannoncer i Fodterapeuten (kommercielle firmaer/ikke-medlemmer):

Se venligst medieinformationen.

Alle priser er eksklusiv moms.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Fodterapeutens etiske regler eller som strider mod bladets interesser.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Sidebar
Sidebar