Nedsat kontigent

Ifølge foreningens vedtægter § 6 stk. 2a kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde bevilge nedsat kontingent.
Nedsat kontingent udgør 50 % af den ordinære kontingentsats.

 

Nedsat kontingent ved forældreorlov eller barselsorlov uden løn bevilges for hele perioden, og du overføres automatisk til fuldt kontingent, når perioden er slut.
Nedsat kontingent ved ledighed og særlige omstændigheder kan imødekommes i op til 3 måneder, hvorefter du kan ansøge igen.

Ansøgningen skal være Danske Fodterapeuter i hænde med en måneds varsel til den 1. i en kalendermåned.

Giv Danske Fodterapeuter besked, hvis du afbryder orloven før perioden er slut (fx hvis du ikke længere er ledig).
Da er du ifølge foreningens vedtægter forpligtet til igen at betale fuldt kontingent.

Tro og love

Jeg erklærer ved indsendelse af denne blanket på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte. Samtidig hermed accepterer jeg at være pligtig til at tilbagebetale differencen mellem fuldt kontingent og evt. nedsat kontingent til Danske Fodterapeuter, såfremt jeg har afgivet oplysninger, som ikke er korrekte i forbindelse med denne ansøgning.

Nedsat kontingent

Giv Danske Fodterapeuter besked, hvis du afbryder orloven før perioden er slut (fx hvis du ikke længere er ledig). Da er du ifølge foreningens vedtægter forpligtet til igen at betale fuldt kontingent.
Navn(Required)
Baggrund for ansøgningen
Vælg en af mulighederne
Angiv den ønskede startdato på kontigentnedsættelsen
MM slash DD slash YYYY
Angiv den slutdato du ønsker på dit nedsatte kontigent.
MM slash DD slash YYYY
Dokumentation: Upload nødvendige bilag i pdf-format eller som jpg-filer
Max. file size: 64 MB.
Sidebar
Sidebar