Kontingent

Danske Fodterapeuter tilbyder forskellige typer medlemskab, så du kan tilpasse dit medlemskab til din situation.

Aktivt medlem

For dig, der er uddannet statsautoriseret fodterapeut, og er i arbejde som fodterapeut eller søger arbejde.
Meld dig ind her

Aktivt medlem i udlandet

For dig, der er statsautoriseret fodterapeut, og arbejder i udlandet.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

Passivt medlem

For dig, der er stoppet med at arbejde som fodterapeut, men som gerne vil følge lidt med.
Du skal benytte denne blanket for at ændre dit medlemskab fra aktiv til passivt.

Fra passivt til aktivt medlemskab

For dig der igen ønsker at være aktiv medlem af Danske Fodterapeuter.
Ønsker du at gå fra passivt medlem til aktivt medlem, skal du benytte denne blanket.

Nedsat kontingent

Forhold der berettiger til nedsat kontingent, er barselsorlov, forældreorlov på fuld tid eller fuld ledighed. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for andre ekstraordinære tilfælde, hvor der også kan bevilges nedsat kontingent.

Du skal benytte denne blanket for at ansøge om nedsat kontingent.

Lærere

Denne kontingenttype er forbeholdt undervisere på de to fodterapeutskoler.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

Ydere (uden medlemskab)

Har du et ydernummer, men IKKE er medlem af Danske Fodterapeuter, skal du betale en yderafgift.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

Studerende

For dig der studerer på enten fodterapeutskolen i København eller Randers og gerne vil have glæde af foreningens tilbud og muligheder under din uddannelse.
Meld dig ind her.

Erhvervs- og ansvarsforsikring

Som aktivt medlem af Danske Fodterapeuter har du en obligatorisk erhvervs- og ansvarsforsikring, der opkræves kvartalsvis sammen med dit kontingent.

Forsikringen koster 27,50 kr. i kvartalet og dækker skade på patienter og patienters ejendele.

Hvis du oplever en situation, hvor du tror, at forsikringen dækker, bør du kontakte Topdanmark direkte på telefon 70 15 77 77.

Klik her for yderligere oplysninger om forsikringer.

Kontingentsatser

(Pr. 1. april 2022)

Aktive medlemmer:
1.730 kroner pr. kvartal.

Plus 25 kroner i kvartalet for en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring.

Aktive medlemmer i udlandet:
630 kroner pr. kvartal.

Passive medlemmer:
275 kroner pr. kvartal.

Nedsat kontingent:
865 kroner pr. kvartal

Lærere:
275 kroner pr. kvartal

Ydere (ej medlem):
1.298 kroner pr. kvartal

Studerende:
100 kroner pr. kvartal

Gør det nemt for dig selv og os – tilmeld dig Betalingsservice

Fra 1. januar 2023 foregår alle betalinger af kontingent digitalt. Du kan enten tilmelde dig Betalingsservice eller modtage opkrævningen i din e-boks.

  • Du tilmelder dig Betalingsservice i din netbank eller ved at klikke her.
  • Vælg erhverv for at få fuldt fradrag i dit klinikregnskab. Oplyser du cpr-nummer vil du få et mere begrænset fradrag i dit personlige regnskab.
  • Danske Fodterapeuter godkender alle opkrævninger og stopper dem, når du ikke længere er medlem.
  • De oplysninger, du skal bruge til at tilmelde dig via din netbank, står på fakturaen.

Fradrag for dit kontingent

Danske Fodterapeuter opgiver hvert år i januar dit kontingent til Skat.

Hvis du har oplyst dit CVR-nummer, giver det dig fuldt fradrag i dit klinikregnskab. Hvis du derimod kun har oplyst dit cpr-nummer, vil du få fradraget i dit personlige skatteregnskab, hvor det vil være mere begrænset.

Har du et Aps, skal du give os besked på info@fodterapeut.dk, så du kan få det korrekte fradrag. Danske Fodterapeuter skal godkende vedtægterne på dit Aps, hvis du arbejder under overenskomsten.

Sidebar
Sidebar