Patientsamtykke

Anbefalinger for patientsamtykke

Samtykke til behandling

Du skal altid have et informeret samtykke fra patienter til behandling, inden du begynder at behandle dem.

Patienterne skal i den sammenhæng have information om risiko og mulige bivirkninger ved behandlingen, ligesom de skal have besked om konsekvenser, hvis de siger nej til behandlingen.

Undersøgelser – fx fodstatus – kræver også informeret samtykke, fordi det er en del af en behandling. Det er imidlertid tale om et stiltiende samtykke, fordi patienterne selv er kommet til undersøgelsen.  Udgør undersøgelsen i sig selv en risiko eller medfører mulige bivirkninger, kan samtykket ikke nøjes med at være stiltiende, men skal være mundtligt.

Sådan får du samtykke

  • Når patienten sidder i stolen, skal du, inden du begynder en fod-, bøjle- eller anden behandling, spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den behandling, du har foreslået. Du noterer kort i patientjournalen, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har sagt.
  • Du skal ikke forny samtykket ved hver konsultation, så længe du kun gennemfører denne type behandling. Du kan derfor med fordel registrere samtykket som en del af behandlingsplanen.
  • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du revidere behandlingsplanen og igen spørge patienten og notere svaret i journalen.

Samtykke til videregivelse af persondata og/eller helbredsoplysninger

Hvornår skal du have et mundtligt samtykke

Hvis du får brug for at videresende helbredsoplysninger til patientens egen læge eller til en anden sundhedsfaglig person som led i behandlingen, er et mundtligt samtykke tilstrækkeligt. Du bør skrive samtykket i journalen, så du kan dokumentere det.

Sådan får du samtykke

  • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner, skal du spørge patienten. Svaret noteres i journalen.

Hvornår skal du have et skriftligt samtykke

Du skal have et skriftligt samtykke fra patienten, når du videregiver helbredsoplysninger til tredje part (fx Sygeforsikring ”danmark”, private sundhedsforsikringer, pårørende eller håndskomageren), og hvor formålet med videregivelsen ikke er behandling.

Også selvom det blot er en faktura, da den indeholder helbredsoplysninger.  Samtykket udløber efter et år, og skal fornyes.

Vi anbefaler at du bruger Danske Fodterapeuters standardskabelon (dokument nr. 07 eller 08), eller at du sikrer dig, at din IT-uddyber lever op til de formuleringer til samtykket, som står i skabelonen fra Danske Fodterapeuter.

Sådan får du samtykke

  • Hvis du skal sende oplysninger om patienten til andre end sundhedspersoner – altså når det ikke drejer sig om selve behandlingen – skal patienten give sit skriftlige samtykke til det. Samtykket skal fornyes én gang om året.

Hvornår behøver du IKKE have samtykke

Du behøver ikke have patientens samtykke – hverken mundtligt eller skriftligt – til at videresende persondata eller helbredsoplysninger til regionen, når det drejer sig om en behandling under et af specialerne – altså en overenskomstpatient. Det er lovbundne ydelser, hvor oplysningen er nødvendig for sagsbehandlingen.

Det gælder blandt andet, når du uploader til fodstatusdatabasen og sender afregninger til regionen.

Det samme gælder indberetning til kommuner vedr. lovbundne ydelser som udvidet helbredstillæg

Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling

Sådan får du samtykke!

  • Når patienten er i stolen, skal du, inden du begynder en behandling (fodbehandling, bøjlebehandling, etc.) spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den foreslåede behandling. Du noterer kort svaret i patientjournalen.
  • Så længe du kun gennemfører denne type behandling, skal du ikke indhente fornyet samtykke hver gang.
  • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du igen spørge patienten og notere svaret i journalen.
  • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner, skal du spørge patienten. Svaret noteres i journalen.
  • Hvis du skal sende oplysninger om patienten til andre end sundhedspersoner – altså når det ikke drejer sig om selve behandlingen – skal patienten give sit skriftlige samtykke hertil. Samtykket skal fornys én gang om året.
Sidebar
Sidebar