Afregning via forsvaret

Hvis du får en patient, som er værnepligtig soldat og har henvisning fra en læge i forsvaret på behandling for fx nedgroede negle, kan vedkommende ikke få afregning fra regionen, da patienten ikke er inde under sygesikringsgruppe 1 eller 2, så længe der aftjenes værnepligt. Der er derfor heller ikke krav om ydernummer for fodterapeuten

De nedenstående oplysninger fremgår af den værnepligtiges Akut-kort, som denne skal fremvise til dig. Regningen skal sendes til forsvaret elektronisk, og patienten har ingen egenbetaling.

Regningen påføres den værnepligtiges cpr-nummer og sendes til:

EA nr. 57 98 000 20 19 89

Att.: FSU-SDD07

Sidebar
Sidebar