Værd at vide om overenskomsten

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst på praksisområdet med Danske Regioner.

Overenskomsten bestemmer, at der på landsplan skal være 1050 kapaciteter. En kapacitet er enten et ydernummer eller en behandlende medhjælp. De 5 regioner har fordelt kapaciteterne i mellem sig.

Som statsautoriseret fodterapeut kan man vælge at tiltræde overenskomsten, forudsat der er ledig kapacitet i din region. Hvis man tiltræder overenskomsten, accepterer man at arbejde i henhold til de vilkår, som overenskomsten fastlægger. Det betyder fx, at man ikke selv kan fastsætte sit honorar, bestemme hvor mange behandlinger, der ydes tilskud til, om man ønsker at flytte klinikadresse, mm.

Selve administrationen af overenskomsten varetages af de enkelte regioner. I hver region findes en praksisplan, som skitserer de overordnede rammer for regionens implementering af overenskomsten. Konkret betyder det, at der kan være forskellige måder at gøre tingene på i de enkelte regioner. Det skyldes, at regionerne er selvstændige folkevalgte administrative enheder.

Praksisplanerne indeholder også beskrivelser af, hvordan kapaciteterne er fordelt i hver enkelte region.

I hver region er der nedsat et samarbejdsudvalg (SU) bestående af to fodterapeuter og to regionspolitikere. SU behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse og implementering af praksisplanen. Du kan læse mere om de regionale samarbejdsudvalg her.

Praksisplaner

Sidebar
Sidebar