Sådan søger du ydernummer

Hvis der er ledig kapacitet i en region, vil det altid blive slået op. Der er imidlertid ikke faste regler for, hvordan opslaget skal finde sted. Nogle regioner indrykker annoncer i Fodterapeuten og på foreningens hjemmeside.

Danske Fodterapeuter vil dog altid omtale ledige kapaciteter på foreningens hjemmeside og sørge for, at der informeres om dette i et nyhedsbrev. Ansøgningsproceduren vil fremgå af opslaget.

Når regionen opslår ledig kapacitet, kan du enten søge om et ydernummer (nynedsættelse) eller om en behandlende medhjælp § 18.1 (du har i forvejen et ydernummer men ønsker, at anden person i klinikken også må arbejde under overenskomsten samtidig med dig).

Det er spild af tid uopfordret at søge regionen om kapacitet (ydernummer eller ekstra behandlende medhjælp).

Når du søger om ledig kapacitet, er det vigtigt, at du motiverer din ansøgning, forklarer hvorfor du søger og beskriver dine kompetencer. Danske Fodterapeuter har udarbejdet en skabelon, som du kan bruge til inspiration.

Før du søger, skal du være opmærksom på, at klinikken skal have handicapegnede forhold i form af niveaufri adgang og handikaptoilet. Det gælder dog ikke, hvis der søges om ekstra kapacitet til en en eksisterende klinik med ydernummer.

Du kan læse mere om, hvad handicapegnede forhold konkret betyder, neden for.

For at kunne søge om nynedsættelse skal klinikken have handicapegnede forhold i form af niveaufri adgang og handicaptoilet.

Sidebar
Sidebar