Om overenskomsten

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst på praksisområdet med Danske Regioner.

Som statsautoriseret fodterapeut kan man søge om at tiltræde overenskomsten.

Man tiltræder overenskomsten ved at få tildelt en kapacitet af regionen.

Dermed får du mulighed for at tilbyde regionalt tilskud til patienter med diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling for fodvorter, svær leddegigt og forsøgsspecialer. Hvis man tiltræder overenskomsten, accepterer man at arbejde i henhold til de vilkår, som overenskomsten fastlægger. Derfor anbefaler vi, at du læser Aftale om fodterapi – Overenskomsten grundigt.

Ydelsesbeskrivelsen er et tillæg til praksisoverenskomsten, og her kan du læse om de ydelser som patienten kan få tilskud til. Ydelsesbeskrivelsen er vigtig at kende godt, så du ikke snyder dig selv eller patienten i forhold til honorar og behandlinger. Vi anbefaler, at du bruger Ydelsesbeskrivelsen som et opslagsværk i dagligdagen.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål om overenskomsten er du også velkommen til at kontakte os på 43205120 – tryk 1.

Administrationen af overenskomsten varetages af de enkelte regioner og i hver region er der nedsat et samarbejdsudvalg (SU) bestående af to fodterapeuter og to regionspolitikere. SU behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse og dispensationsmuligheder, evt. nye aftaler.

Du kan læse mere om de regionale samarbejdsudvalg her.

 

 

Sidebar
Sidebar