Om overenskomsten

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst på praksisområdet med Danske Regioner.

Som statsautoriseret fodterapeut kan man vælge at tiltræde overenskomsten.

Man tiltræder overenskomsten ved at få tilknyttet en kapacitet. Dermed får du mulighed for at tilbyde regionalt tilskud til patienter med diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling, svær leddegigt og forsøgsspecialer. Hvis man tiltræder overenskomsten, accepterer man at arbejde i henhold til de vilkår, som overenskomsten fastlægger. Det betyder fx, at der er fastsætte honorar for forskellige ydelser,  og at man skal søge regionen hvis man ønsker at flytte klinikadresse, mm.

I aftale om fodterapi kan du læse overenskomstaftalen. Vi anbefaler, at du læser den grundligt.

Ydelsesbeskrivelsen er et tillæg til praksisoverenskomsten, og her kan du læse om de ydelser som patienten kan få tilskud til. Ydelsesbeskrivelsen er vigtig at kende godt, så du ikke snyder dig selv eller patienten i forhold til honorar og behandlinger.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål om overenskomsten er du også velkommen til at kontakte os på 43205120 – tryk 1.

Administrationen af overenskomsten varetages af de enkelte regioner og i hver region er der nedsat et samarbejdsudvalg (SU) bestående af to fodterapeuter og to regionspolitikere. SU behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse og dispensationsmuligheder, evt. nye aftaler. Du kan læse mere om de regionale samarbejdsudvalg her.

 

 

Sidebar
Sidebar