Når du har fået et ydernummer tildelt

Som yder under overenskomsten med Danske Regioner skal du arbejde under de vilkår og regler, som fremgår af Aftale om Fodterapi 2017-20. 

  • Det er meget vigtigt, at du som yder sætter dig godt ind i aftalen, da den indeholder en række vigtige informationer. Hvis du ikke kender til disse, kan du uforvarende bringe dig selv i en uheldig situation undervejs. Du kan læse et sammendrag af de vigtigste informationer i dokumentet Information til nye ydere, som du finder til højre på denne side.
  • Hvert forår vil du som yder modtage en kontrolstatistik fra regionen på sundhed.dk Den giver dig et overblik over dit behandlingsmønster det forløbne år og sammenligne dette med de andre ydere i regionen. Du kan læse mere om kontrolstatistikken og se en video i den gule boks neden for.
  • Som yder er du forpligtet til hver 3. måned at opdatere din aktuelle ventetid på sundhed.dk. Se mere i den gule boks neden for.

Erklæring om fremstilling af indlæg

Sådan bestiller du sårplejemidler & forbindsstoffer

Det er forskelligt fra region til region, hvordan man bestiller sårplejemidler. Du burde have fået et brev fra din region med oplysningerne.

Du kan benytte sundhed.dk for at få oplyst, hvordan den korrekte fremgangsmåde for bestilling er i din region, eller kontakte regionen direkte.

Når du har fået tildelt et ydernummer fra regionen, er der nogle ting, du skal være særlig opmærksom på. Det er derfor er god idé, at læse “Information til nye ydere” grundigt igennem.

Sidebar
Sidebar