Videokonsultationer

Siden er opdateret den 10. marts 2022.

OBS:
Reglerne om coronavirus er forældede, fordi alle restriktioner er ophævede. Du kan dog stadig se, hvad reglerne har været, hvis du skulle få brug for det.


Må jeg godt lade være med at opkræve patientandelen, og blot opkræve regionsandelen på video- og telefonkonsultationerne?

Nej,du skal følge lovgivningen på området, hvor der står, at regionen giver et tilskud, men at patienten har en egenbetaling. Der lægges op til, at man kan vente med at opkræve patientandelen til næste gang, patienten er på klinikken, hvis det ikke er muligt at betale lige efter video – eller telefonkonsulationen”.


Hvorfor er det bedst, at jeg deler fodstatusydelsen op og klarer vejledning og information til patienten over telefon/video?

Smitterisikoen forøges, jo længere tid en patient er i klinikken. Derfor skal du fagligt vurdere, om det vil give meningen, at du kun laver selve undersøgelserne. Herefter kan du aftale et tidspunkt med patienten, hvor du kontakter ham eller hende pr. telefon og informerer patienten om resultatet af fodstatus og vejleder herefter, som er en del af fodstatusydelsen. Du skal her være opmærksom på, at du ikke her kan tage en video – eller telefonkonsultationsydelse, da det ikke er en ny ydelse, men fodstatusydelsen, som du har delt op.


Hvorfor er der forskel i honorar på video- og telefonvideokonsultationen

Indholdet i ydelserne varierer, og videokonsultationen er mere omfattende og tiskrævende. Derfor er honorarerne for de enkelte ydelser forskellige. Du skal ud fra din faglige vurdering tilbyde patienten den ydelse, der er behov for. Det er dig, der kender dine patienter bedst.


Hvad er patientens egenbetaling

Patientens egenbetaling på video- og telefonkonsultationer afhænger af, hvilket speciale de tilhører. Hvis de er diabetikere (speciale 54) får de 50% i tilskud, hvis de har nedgroede negle (Speciale 55), får de 40% i tilskud. For en diabetiker vil egenbetalingen på en telefonkonsultation, hvor det fulde honorar er 150 kroner være 75 kroner, mens det vil være 90 kroner for en patient med nedgroede negle. Gebyret, som du kan tage, hvis patienten møder op i klinikken med covid-19-symptomer, er med 100% egenbetaling.


Kan patienterne få tilskud via Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til video – og telefonkonsultationerne under praksisoverenskomsten. Hvis du ikke har ydernummer, kan patienten få tilskud til video- og telefonkonsultationer, hvis de er berettiget til tilskud i følge praksisoverenskomstens, fx hvis de har diabetes eller nedgroede negle og har valgt at gå hos en fodterapeut uden ydernummer. Hvis de ikke er tilskudsberettigede i følge overenskomsten, kan de ikke få tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”. Du skal først indberette til Sygeforsikringen “danmark”, når patienten har betalt for ydelsen.


Hvor lang tid kan jeg tage de to nye video- og telefonkonsultationsydelser

Aftalen om telefonkonsultation og videokonsultation er en midlertidig aftale, som gælder under covid 19-epidemien. Danske Fodterapeuter og Danske Regioner kan opsige aftalen med syv dages varsel. Når aftalen opsiges, og det ikke er muligt at lave ydelserne mere, vil Danske Fodterapeuter give medlemmerne besked i så god tid som overhovedet muligt.


Hvordan kan jeg få patientens betaling ved en video- eller telefonkonsultation

Hvis du har mobilepay, kan du klare betalingen via den ved behandlingens afslutning. Du kan også sende en regning til patienten. Hvis patienten slet ikke har mulighed for at betale uden at møde fysisk frem, kan du aftale at patienten først betaler næste gang, hun er i klinikken. Her er det rigtig vigtigt, at du, udover patientens samtykke til behandlingen, også får journaliseret, at patienten samtykker til, at hun betaler sin egenandel næste gang, hun er i klinikken. Når patienten betaler sin egenandel, skal der indberettes til Sygeforsikring “danmark”.  Du skal afregne regionens andel med det samme.


Hvordan sikrer jeg mig, at patienten er fuldt indforstået med, at en telefonkonsultation er en ydelse med egenbetaling?

Når du taler med en patient, og du ud fra visitationen kan høre, at han har brug for en telefonkonsultation, skal du tilbyde ydelsen. Herefter skal han samtykke til, at ydelsen leveres med egenbetaling. Dette skal ske, inden du påbegynder nogen form for vejledning. Du kan herefter vælge at levere ydelsen med det samme, men du kan også aftale et nyt tidspunkt, hvor du ringer ham op.


Hvad gør jeg, hvis en patient ikke ønsker at betale for en video – eller telefonkonsultation?

Hvis patienten ikke ønsker at takke ja til en video – eller telefonkonsultation på grund af egenbetalingen, skal du ikke udføre ydelsen. Du skal i stedet henvise patienten til egen læge, da patienten i det tilfælde vil have et vejlednings- og eller konsultationsbehov, som ikke bliver dækket.

Sidebar
Sidebar