Syg eller i isolation

Nær kontakt til en patient, der testes positiv for covid-19

Hvis du har været i kontakt med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med covid-19, er du ifølge Sundhedsstyrelsen (som udgangspunkt) kun nær kontakt, hvis du og patienten ikke har brugt korrekte værnemidler. Læs mere om det under punkt 8,3 i retningslinjerne. Det er imidlertid Styrelsen for Patientsikkerhed, der ud fra de konkrete omstændigheder vurderer, om du er nærkontakt eller ej. Kontakt derfor hotlinen for sundhedsprofessionelle, når du har sat dig ind i reglerne for sundhedsprofessionelle, så du kan bidrage til den bedste løsning for dig.

På stps.dk kan du læse, hvem der er nære kontakter, hvor der også står, at det er behandlere, som har deltaget i plejen og ikke har brugt de korrekte værnemidler. Det gælder også, hvis du har stået ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter med under en meters afstand. I en behandlingssituation vil der dog være med end en meter fra næsetip til næsetip.


Selvstændig: Kan jeg få sygedagpenge, når jeg ikke kan/må arbejde?

Hvis du er syg med corona, er du selvfølgelig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Og du har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag efter Sygedagpengelovens § 43a, stk. 1 – uanset om du har forsikret dig for tidlige sygedagpenge eller ej.

Frem til 1. april 2021 er egenbetalingsperioden på 14 dage fjernet ved sygedagpenge til selvstændige, som har sygemeldt sig som følge af COVID-19. Al anden sygdom har fortsat en egenbetalingsperiode på 14 dage, med mindre du har forsikret dig mod det.

Hvis ikke du er syg, men nødt til at holde dig hjemme, fordi du har været i nær kontakt med en smittet, er du også berettiget til sygedagpenge fra første fraværsdag. Jf. Sygedagpengelovens § 43a, stk. 2.

Det beskrives nærmere i ”Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19”

Det er en betingelse, at der er tale om, at du tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af covid-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold (“røde zoner”), eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne efterfølgende på grund af konkret smittefare har oplyst, at de bør blive hjemme i en periode efter besøget. Det omfatter med andre ord personer, der antages at have haft kontakt til en anden person smittet med covid-19, og som sundhedsmyndighederne derefter anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter andre.

Hensigten med bestemmelsen er at kompensere for fraværet, når der er tale om selvstændige erhvervsdrivende, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af covid-19fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko. Der henvises til eksemplet ovenfor i afsnit 2.2.1.

Fraværet for personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at disse personer bliver mest muligt hjemme for at beskytte personen mod en generel smitterisiko, fx fordi personen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, er ikke omfattet af hverken § 43 a, stk. 1 eller 2.

Du søger sygedagpengene her.

Nye forlængelsesregler for sygedagpengemodtagere (covid-19)


Særlige regler for gravide

Sundhedsstyrelsen har indført særlige retningslinjer for gravide, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren, på grund af særlig risiko for corona.

Som selvstændig kan du få barselsdagpenge fra 28. graviditetsuge, hvis du arbejder indenfor de nævnte området og ikke kan arbejde hjemmefra. Du skal anmelde fraværet som Sygeligt forløbende graviditet under Oplysninger om årsag til fravær.

Hvis du er færdigvaccineret og bliver gravid, behøver du ikke undgå patientkontakt efter uge 28.


Ansat: Kan jeg få løn, når jeg ikke kan arbejde?

Det kan betragtes som sygdom, når du får pålagt karantæne, som der er tale om for personale på sundheds- og ældreområdet.

Alle ansatte på hospitaler vil være berettiget til løn under karantænen. Det gælder også en ansat sekretær på en stor klinik for fodterapi.

Arbejdsgivere får, med den nye lov, refusion af sygedagpenge fra 1. sygedag, når ansatte er syge på grund COVID-19.


Rejser til områder, der frarådes ikke-nødvendige rejser til

Skal du rejse til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan der opstå problemer i forhold til din arbejdsplads. Derfor har Forhandlingsfællesskabet lavet en række principper, du med fordel kan læse igennem, hvis du skal rejse til et af de lande.

Principperne – som du henter her – er primært udarbejdet til ansatte, men det kan være en god idé at skele til dem, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre som selvstændig.

Du kan også altid kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til det.

Danske Fodterapeuter er medlem af Forhandlingsfællesskabet, der samler fagbevægelsen på det offentlige område.

Sidebar
Sidebar