Syg eller i isolation

Siden er opdateret den 24. januar 2022.

OBS:
Reglerne om coronavirus er forældede, fordi alle restriktioner er ophævede. Du kan dog stadig se, hvad reglerne har været, hvis du skulle få brug for det.


Sundhedsstyrelsen har 24. januar lempet på reglerne for isolation, når du er smittet med covid-19 eller har været i kontakt med en smittet. Sundhedsstyrelsens vejleder her om, hvordan du skal forholde dig i de forskellige situationer:

  • Har du betydelige symptomer?

Har du symptomer som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste eller vejrtrækningsbesvær og samtidigt føler dig syg, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du går i selvisolation, og at du får taget en PCR-test hurtigst muligt.

  • Har du betydelige symptomer og er testet positiv?

Hvis din PCR-test er positiv, kan du bryde din selvisolation, når du ikke længere har symptomer. Dog tidligst fire døgn efter testtidspunktet.

  • Har du lette symptomer?

Har du forbigående symptomer som løbenæse, kriller i halsen eller enkelte host, men ikke føler dig egentlig syg, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du tager en PCR-test. Du skal ikke isolere dig, mens du venter på svar. Hvis din test er positiv, anbefales du straks at gå i selvisolation.

  • Har du lette eller ingen symptomer og er testet positiv?

Du kan bryde din selvisolation fire døgn efter, du har fået taget testen, som var positiv. Får du betydelige symptomer, skal du være i isolation, indtil symptomerne ophører – dog mindst fire døgn efter testtidspunktet. Hvis den første test, du tager, er en hurtigtest, og den er positiv, anbefaler vi, at du får en PCR-test hurtigst muligt og går i selvisolation.

  • Er du nær kontakt/hustandskontakt?

Vi anbefaler, at du får taget en hurtigtest eller PCR-test tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Du skal ikke gå i isolation, medmindre du får lette eller betydelige symptomer.

  • Er du øvrig kontakt?

Du anbefales at få taget en hurtigtest eller tage en selvtest tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Du skal ikke gå i isolation, medmindre du får lette eller betydelige symptomer. Hvis du tester positiv med en selvtest eller hurtigtest, anbefales du straks at gå i selvisolation (også selvom du ikke har symptomer) og tage en opfølgende PCR-test hurtigst muligt.


Refusion fra første fraværsdag (opdateret 20. december 2021)

Ny lov giver dig som selvstændig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du bliver smittet med covid-19 eller hvis du er i isolation, fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet med corona.  Som forælder har du nu også ret til dagpenge, hvis dit barn er smittet med covid-19 eller hjemsendt på grund af smitte. Er du ansat, kan din arbejdsgiver få refusion efter samme regler.

Hvad betyder loven for dig?

Loven betyder, at du som selvstændig har ret til sygedagpenge, hvis du er smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi du er nær kontakt. Der er ikke ret til tidlig sygedagpenge, hvis du har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Første fraværsdag

Nær kontakt: Hvis du som selvstændig skal i isolation efter sundhedsmyndigheders anbefaling, er første fraværsdag den første dag, du er i isolation.

Smitte: Hvis du som selvstændig er testet positiv, er første fraværsdag den dag, hvor du ikke kan arbejde på grund af symptomer (ikke den dag, hvor du får testsvaret).

Eksempel:  Hvis du mandag morgen bliver hjemme og bestiller tid til en coronatest, fordi du har symptomer. Så er mandag din første fraværsdag, hvorfra du kan få sygedagpenge, hvis testen er positiv, og du opfylder betingelserne for sygedagpenge.

Du skal som selvstændig anmelde fraværet via blanketten NR 104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Loven trådte i kraft den 16. december 2021 med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder for fravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. 


Ansat: Kan jeg få løn, når jeg ikke kan arbejde?

Det kan betragtes som sygdom, når du får pålagt karantæne, som der er tale om for personale på sundheds- og ældreområdet.

Alle ansatte på hospitaler vil være berettiget til løn under karantænen. Det gælder også en ansat sekretær på en stor klinik for fodterapi.

Arbejdsgivere får, med den nye lov, refusion af sygedagpenge fra 1. sygedag, når ansatte er syge på grund COVID-19.


Rejser til områder, der frarådes ikke-nødvendige rejser til

Skal du rejse til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan der opstå problemer i forhold til din arbejdsplads. Derfor har Forhandlingsfællesskabet lavet en række principper, du med fordel kan læse igennem, hvis du skal rejse til et af de lande.

Principperne – som du henter her – er primært udarbejdet til ansatte, men det kan være en god idé at skele til dem, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre som selvstændig.

Du kan også altid kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til det.

Danske Fodterapeuter er medlem af Forhandlingsfællesskabet, der samler fagbevægelsen på det offentlige område.

Sidebar
Sidebar